63
درسنامه فهم حديث

o تدوين جوامع ثانويه روايي (مانند بحار الأنوار، وسائل الشيعه و الوافي) از بزرگ‌ترين گامها در زمينه فقه الحديث است، زيرا اين جوامع افزون بر ويژگي جوامع اوليه، آکنده از بيانها، شرحها و حل تعارض اخبار نيز بودند.
o در دوره تدوين جوامع ثانويه و پس از آن، رساله هاي مستقلي نيز براي شرح و تفسير برخي اخبار نوشته شد و فقيهان و محدّثان در ضمن مباحث فقهي، اصولي و حديثي خود، بسياري از فروعات دانش فقه الحديث را مطرح ساختند.
o مجلسي‌‌ها و محدّثان معاصرشان، شرحهاي متعددي بر کتب اربعه نوشتند و بسياري از احاديث دشوار را تبيين کردند. ايشان فعاليتهاي متعدد ديگري نيز داشته اند.
o در قرون اخير مي توان از کوششهاي سيد عبدالله شبّر، آيت‌الله بروجردي، علامه اميني، علامه طباطبايي، امام خميني، علي اکبر غفاري، آيت‌ الله سبحاني و آيت الله ري‌شهري در زمينه تفسير احاديث، گردآوري و دسته بندي موضوعي، حل اختلاف اخبار، شرح لغات غريب و نقد و بررسي احاديث نام برد.

پرسش و پژوهش

1. فعاليت‌هاي فقه الحديثي فيض کاشاني، شيخ حرّ عاملي و علامه مجلسي را برشمريد.
2. دو شرح مختلف نهج البلاغه را شناسايي و با هم مقايسه کنيد.
3. يک شرح مفصل را بر صحيفه سجاديه معرفي کنيد.
4. برخي کوشش‌هاي فقه الحديثي معاصر را توضيح دهيد.
5. سه شرح حديثي که در سده اخير نوشته و يا به طبع رسيده است، بيابيد و روش و ويژگيهاي يکي را بيان کنيد.
6. دو کتاب الحياه و ميزان الحکمه را بررسي و شيوه هر يک را با هم بسنجيد.
7. روش امام خميني(ره) را در کتاب چهل حديث ايشان تبيين کنيد.


درسنامه فهم حديث
62

طباطبائي را نيز در پانوشت الکافي آورده است.
از ديگر معاصران مي توان از آيت الله محمد تقي جعفري، مؤلف ترجمه و شرح نهج البلاغه، که کتاب مبسوط و ارزشمندي است و نيز آيت‌الله جعفر سبحاني، مؤلف کتاب ارزشمند الحديث النبوي بين الروايه و الدرايه ياد کرد.
آيت الله محمدي ري شهري نيز يکي از پويندگان مسير فهم حديث است. ايشان در ضمن تکميل موسوعه ميزان الحکمه و با همکاري پژوهشگران دار الحديث، تک نگاريهاي موضوعي ارزنده اي نيز عرضه کرده است که افزون بر گردآوري احاديث هم‌مضمون، آيات قرآني و تحليلها و بيانهاي کارايي را به همراه دارد. از جمله آنها مي‌توان به العلم و الحکمه ۱ ، العقل و الجهل ۲ و المَحبّه في الکتاب و السنّه ۳ و برتر از همه، موسوعه الإمام علي بن أبي‌طالب عليه السلام في الکتاب و السنّه و التاريخ است ۴ که مشتمل بر حدود پانصد صفحه توضيح، تحليل و نقد احاديث و روايات تاريخي، در کنار بيش از شش هزار صفحه متن اصلي است.

چکيده

o در قرنهاي دهم و يازدهم، علوم حديثي رونقي دوباره گرفت. طي اين دو قرن، شروح و تعليقه‌هاي متعددي بر مجموعه‌هاي بزرگ حديثي شيعه، به ويژه کتب اربعه، نگاشته شد.

1.. اين اثر با عنوان العلم و الحکمه في الکتاب و السنه به زبان عربي و در سال ۱۳۷۶ منتشر شد و سپس با ترجمه نگارنده، با عنوان علم و حکمت در قرآن و حديث، در سال ۱۳۷۹ در دو جلد نشر يافت.

2.. اين اثر با نام العقل و الجهل في الکتاب و السنه در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسيده و ترجمه فارسي آن با عنوان خرد‌گرايي در قرآن و حديث با ترجمه مهدي مهريزي نشر يافته است.

3.. اين اثر به سال ۱۴۲۱ در بيروت و با ترجمه حسن اسلامي در سال ۱۳۷۹ در قم به طبع رسيده است.

4.. اين اثر با عنوان دانش‌نامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ به وسيله نگارنده و همکاران ترجمه شده است.

 • نام منبع :
  درسنامه فهم حديث
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1389
  نوبت چاپ :
  اول
تعداد بازدید : 264637
صفحه از 240
پرینت  ارسال به