مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : عترت در قرآن
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انشارات شهیدین
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 448
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

عترت در قرآن

آیات مربوط به اهل بیت(ع) در قرآن

چنانکه نویسنده در مقدمه توضیح می دهد کلمه ی «در» در عنوان «عترت در قرآن» نه برای ظرفیت است تا تصور شود که قرآن چه مقدار در باره اهل بیت(ع) سخن گفته و نه برای بیان کمیت است که به بعض از کل اشاره داشته باشد و به معنای «از» باشد.

بلکه منظور، معیت و همراهی عترت و قرآن با یکدیگر است؛ چنانکه رسول خدا(ص) فرمود: «علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض».

روش کتاب به این صورت است که از ابتدای قرآن شروع کرده و عنوان هربخش، نام سوره ای از قرآن است که در آن آیاتی آمده که بنا به گفته ی احادیث، به اهل بیت(ع) اشاره دارد.

سپس آیه با ترجمه و اعراب گذاری نقل شده و در زیر آن، حدیث یا حدیث هایی که گفته اند این آیه در شأن اهل بیت است با ذکر منبع نقل شده است. نویسنده به منظور کم حجم شدن کتاب، تنها به ترجمه ی احادیث بسنده کرده است.

کتاب از سوره حمد آغاز و به سوره عصر پایان می پذیرد.