مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : در هوای دوست
پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری
به کوشش : مسعود رضایی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 768
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

در هوای دوست

خاطرات دو دهه سرپرستی حج

آیت الله ری شهری از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۸ش برابر ۱۴۱۱ تا ۱۴۳۰ق ـ به مدت بیست سال قمری و شامل بیست سفر حج ـ به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و سرپرست حجاج ایرانی، انجام وظیفه کرد.

به مقتضای آیه ی شریفه ی «لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب؛ به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان، عبرتی است.» (یوسف، آیه ۱۱۱) نگارش و ثبت وقایع تاریخی، مایه عبرت آموزی خردورزان است. از این رو ایشان به منظور تجربه اندوزی و عبرت آموزی از گذشته، اقدام به نشر خاطرات خود از آن دوران کرده است.

خاطرات بیست سال سرپرستی حجاج ایرانی، ابتدا به صورت شفاهی، بیان و طی ۵۳ جلسه، ضبط تصویری شده است. سپس با نظارت ایشان و به قلم آقای مسعود رضایی، گفتارها به صورت نوشتار تنظیم شده است.

خاطرات در ۲۴ فصل سامان یافته اند. فصل اول در مورد مقدمات نخستین حج پس از سه سال وقفه است. فصل های بعدی تا فصل ۲۱ هرکدام به خاطرات یکی از سال ها اختصاص دارد و عنوانی که برای هر فصل تعیین شده، در واقع موضوع برجسته ی خاطره در آن سال است نه آنکه تمام مطالب آن فصل بر محور آن عنوان است:

فصل یکم: نخستین حج پس از سه سال وقفه

فصل دوم: سال ۱۳۷۰ ـ اولین حج پس از حج خونین

فصل سوم: سال ۱۳۷۱ ـ باشکوه ترین مراسم برائت

فصل چهارم: سال ۱۳۷۲ ـ برائت از مشرکین در منا

فصل پنجم: سال ۱۳۷۳ ـ تنها سال بدون مراسم برائت

فصل ششم: سال ۱۳۷۴ ـ برائت در عرفات

فصل هفتم: سال ۱۳۷۵ ـ نهادینه شدن برنامه های سیاسی و فرهنگی حج

فصل هشتم: سال ۱۳۷۶ ـ مراسم برائت در مسجد الحرام و عرفات

فصل نهم: سال ۱۳۷۷ ـ اهانت به امام خمینی در مسجد پیامبر

فصل دهم: سال ۱۳۷۸ ـ نخستین پخش مستقیم مراسم برائت

فصل یازدهم: سال ۱۳۷۸ ـ مراسم حج در سال امام خمینی

فصل دوازدهم: سال ۱۳۷۹ ـ نخستین پخش مستقیم دعای کمیل

فصل سیزدهم: سال ۱۳۸۰ ـ حجی پر برکت از نظر فرهنگی، سیاسی و اجرائی

فصل چهاردهم: سال ۱۳۸۱ ـ تحول در مدیریت اجرائی حج

فصل پانزدهم: سال ۱۳۸۲ ـ آرزوی بوسه بر خاک مدینه

فصل شانزدهم: سال ۱۳۸۳ ـ گسترش مکتب اهلبیت علیهم السلام

فصل هفدهم: سال ۱۳۸۴ ـ پخش مستقیم مراسم برائت از سیما

فصل هجدهم: سال ۱۳۸۵ ـ عزل شگفت انگیز رئیس سازمان حج

فصل نوزدهم: سال ۱۳۸۶ ـ حضور رئیس جمهور در حج

فصل بیستم: سال ۱۳۸۷ ـ پیش بینی حجة الوداع

فصل بیست و یکم: سال ۱۳۸۸ ـ دشوارترین سال مدیریت حج

فصل بیست و دوم: تجربیات دو دهه سرپرستی حجاج

فصل بیست و سوم: خاطراتی از حضرت آیت الله بهجت

فصل بیست و چهارم: پیوست ها (شامل نامه نگاری های مهم، اسناد و...).

در ادامه، فهرست اعلام و فهرست تفصیلی مطالب، آمده که استفاده از کتاب را تسهیل کرده است. پایان بخش خاطرات، تصاویر مربوط به حج در دوران مسئولیت است. هر دو سه صفحه، به عکس های یک سفر، به ترتیب سال، اختصاص دارد.