عنوان کتاب : أعلام الهدایه: الإمام علی بن الحسین زین العابدین(ع)
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مجمع جهانی اهل بیت(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1422 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 228
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

أعلام الهدایه: الإمام علی بن الحسین زین العابدین(ع)

پژوهشی است تاریخی ـ کلامی درباره زندگانی و بیان شخصیت علمی و سیاسی امام سجاد(ع). امام چهارم شیعیان که با قلمی روان و با رعایت اختصار، نگارش یافته و امامت امام سجاد را معرفی و به پرسش های مقدر درباره آن امام پاسخ داده است. نویسندگان کتاب، تلاش کرده اند تا اثری جامع درباره امام سجاد فراهم آورند و شخصیت، و جایگاه معنوی و میراث فرهنگی و علمی آن امام همام را به پویندگان علم و دانش و به کسانی که در پی شناخت آن امام هستند عرضه کنند.

کتاب در پنج باب تدوین شده و هر بابی دارای چند فصل و عنوان است:

باب نخست سه فصل دارد که در آن با نگاه اجمالی به زندگانی امام سجاد و بیان بازتاب شخصیت وی در نگاه دیگران و نمودهای شخصیت آن حضرت همانند حلم و سخاوت، همزیستی با فقرا، صدقه دادن، زهد، انابه و رفتار خانوادگی گزارش شده است.

باب دوم، به گزارش و تحلیل حیات معنوی و سیاسی ـ اجتماعی امام سجاد(ع) اختصاص یافته و در آن دوران کودکی و مراحل حیات ایشان از کودکی تا امامت و دوران امامت وی بررسی شده است. در همین بخش، اوضاع سیاسی در زمان مرگ معاویه، نصوص مربوط به امامت امام سجاد، حضور امام در عاشورای امام حسین(ع)، و برخوردش با یزید در مجلس وی و بازگشت امام از کربلا به مدینه و فعالیت هایش در مدینه پس از ماجرای شهادت امام حسین و سرانجام شهادت آن حضرت، گزارش و تحلیل شده است.

در باب چهارم، با نگاهی به نقش رساله اهل بیت در تداوم حیات اسلام و وقوع انحراف هایی که در میان امت اسلامی واقع شده، آغاز می شود و دوران امام سجاد از نگاه یاد شده تحلیل و مبارزات فکری و اجتماعی و علمی امام تبیین می شود، و در همین فصل، شماری از ویژگی های عبادی امام در نماز و حج و روزه و دعا تشریح می گردد.

فصل پنجم کتاب، در میراث فرهنگی و علمی امام سجاد درباره قرآن، حدیث، اعتقادات، فقه، و احتجاجات است و در سه فصل از همین باب، به رساله حقوق امام و صحیفه سجادیه نگاهی تحلیلی شده و مدرسه امام سجاد(ع) و تربیت و آموزش شاگردان گزارش گردیده است.

ترجمه
پیشوایان هدایت: زین العابدین حضرت امام سجاد(ع)، سید منذر حکیم با همکاری وسام بغدادی، مترجم: کاظم حاتمی طبری، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ ش، ۳۰۰ ص، وزیری