مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : مقدمه ای بر سیستم قضاء اسلامی
پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : محبت
نوبت چاپ : اول (ویرایش دوم)
تاریخ انتشار : 1377ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 144
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مقدمه ای بر سیستم قضاء اسلامی

آشنایی با قضاوت اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از آرمان های بلند انقلاب، تغبير بنیادین در سیستم قضایی کشور براساس آرمان های دینی و اسلامی بود و این مهم با همت بلند امام خمینی و قاضيان فهیم و دین دار، سمت و سوی یافت.

این نوشتار مجموعه مقاله هایی بود که در اوان پیروزی انقلاب در ماهنامه «پاسدار اسلام»، نشر یافت و سپس به صورت کتابی مستقل چاپ شد، سپس در سال ۱۳۷۷ با ویرایش جدید منتشر شد و تنها فرازهایی از آرمان های قضایی اسلام را نشان داد. طبیعی است که امروزه موضوعاتی دیگر نیز در امر قضا مطرح است و لازم است به آنها پرداخته شود. مثل اینکه آیا دادرسی محدود به گواه و سوگند است و نمی توان از ابزار و شیوه های جدید کمک گرفت؟ و...

این کتاب نشان می دهد که اسلام، سیستم و سازمان و تشکیلات ویژه ای را تأسیس نکرده، بلکه مبنا و معیارهای قضا را بیان داشته است. بنابراین حکومت اسلامی می تواند طبق نیازهای روز، تشکیلات قضایی جامعه را سازماندهی کند.

مطالب کتاب در پنج بخش زیر سامان یافته است:

ـ کلیات

ـ ویژگی های قضا در اسلام

ـ خصوصیات قاضی

ـ داوطلب قضا

ـ آیین دادرسی