مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : غدیر در آینه کتاب
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دلیل ما
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 504
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

غدیر در آینه کتاب

معرفی ۵۱۱ کتاب مستقل از قرن اول تا پانزدهم هجری درباره غدیر

کتاب شناسی توصیفی، تاریخی غدیر، به عنوان راهنمای تحقیق برای محققان و اندیشمندان در موضوع غدیر، و نگاهی به گذشته علمی و فرهنگی مسلمانان در راه احیای غدیر است. در آغاز کتاب، مسئله غدیر در فرهنگ اسلام، فهرست وار بررسی شده و اولین کتاب غدیر معرفی و مراحل چهارگانه فرهنگ غدیر در تاریخ، تحلیل و تبیین شده است. روایت، تألیف، تحقیق و شکوفایی علمی در موضوع غدیر از جمله مراحل یاد شده اند. نویسنده، قبل از شروع به کتاب شناسی، خلاصه ماجرای غدیر را نیز، در کتاب آورده است.

موضوعاتی که در فهرست آمده عبارتند از: اولین کتاب در موضوع غدیر، مراحل چهارگانه فرهنگ غدیر در تاریخ، آمار های گوناگون در کتاب شناسی غدیر و گرایش های تحقیقی در غدیر. نویسنده، سپس ۵۱۱ کتاب مستقل را اعم از خطی و چاپی به به زبان مختلف در باره غدیر از نویسندگان قرن اول تا پانزدهم، شناسایی و به ترتیب الفبایی معرفی کرده است.

در این اثر، کلیه آثار و کتاب هایی که به صورت مستقل یا در ضمن مباحث دیگر به مناسبتی به غدیر پرداخته، معرفی شده است و از جمله ویژگی آن، انعکاس تصاویر روی جلد کتاب ها و توصیف آنها در این کتاب شناسی است. در مقدمه این کتاب، به ترتیب کشورهایی که در آنها در باره غدیر کتاب نوشته شده، معرفی شده اند. برترین کشور از جهت آمار ایران و پایین ترین آنها نروژ است. نیز آمار مؤلفان زبان هایی که با آنها در باره غدیر کتاب نوشته شده، آمار موضوعات، گرایش های تحقیقی در غدیر و کتاب نامه های غدیر، ارائه شده است. سیاهه تفکیکی کتاب ها از جهت چاپی و خطی و نیز زبانی، اعلام، مکان ها، کتاب ها و منابع تهیه شده، زینت بخش پایان کتاب است.