برگزیده‌ای از دعای امام حسن عسکری (علیه‌اسلام) برای امام زمان (عجل‌ا‌لله‌فرجه)

برگزیده‌ای از دعای امام حسن عسکری (علیه‌اسلام) برای امام زمان (عجل‌ا‌لله‌فرجه):

اللَّهُمَّ وأَحيِ بِهِ القُلوبَ المَيِّتَةَ ، وَاجمَع بِهِ الأَهواءَ المُتَفَرِّقَةَ وَالآراءَ المُختَلِفَةَ ، وأَقِم بِهِ الحُدودَ المُعَطَّلَةَ ، وَالأَحكامَ المُهمَلَةَ ، وأَشبِع بِهِ الخِماصَ السّاغِبَةَ، وأَرِح بِهِ الأَبدانَ اللّاغِبَةَ المُتعَبَةَ؛

خدايا! و حق را با او آشكار كن و تيرگىِ شب حيـرت را با او به صبـح مبدّل نما. خدايا! دل‌هاى مرده را با او زنـده كن و خواسته‌هاى متفاوت و نظرهاى گوناگون را به دست او متّحد كن و حدود اجرا نشده و احـكام فرو گذاشته را با او به پا دار و شكم‌هاى گرسنه را به دست او سير و بدن‌هاى رنجور خسته را با او آسوده كن.

دانشنامه امام مهدی(عج) بر پايه قرآن، حديث و تاریخ: ج ۶، ص 97

برگزیده‌ای از دعای امام حسن عسکری (علیه‌اسلام) برای امام زمان (عجل‌ا‌لله‌فرجه)