مرکز جهانی مستبصرین

آدرس پایگاه : al-mostabserin.com
وابسته به : وابسته به مؤسسه امام هادی (علیه‌السلام)
زبان : العربية،فارسی،English،اردو

مطالب و بخش‌های پایگاه :

🔸 منشورات مرکز
🔸 زندگی‌نامه مستبصرین
🔸 تالیفات مستبصرین
🔸 داستان های استبصار
🔸 کتابخانه عقائدی
🔸 رسانه مستبصرین
🔸 مقالات مستبصرین
🔸 مناظرات مستبصرین
🔸 مجله مستبصرین
🔸 دایرةالمعارف مستبصرین
🔸 آراء مستبصرین
🔸 وحدت با یکتاپرستان

مرکز جهانی مستبصرین با راهبرد مباحث علمی و پژوهش های دینی، وابسته به موسسه فرهنگی امام هادی علیه السلام ایجاد و کمر همت به معرفی فرهنگ اسلام اصیل به مسلمین بسته است.

فعالیت هاو برنامه های عملی مؤسسه :

  1. معرفی مذهب اهل بیت علیهم السلام ( تشیع اثنی عشریه ) از نظر تاریخی و رشد.

  2. گردآوری دائرة المعارفی جامع به اسم موسوعه مستبصرین، این دائرة المعارق در بر دارنده ی اسامی و داستان های کسانی که به مذهب اهل بیت علیهم السلام متحول شده اند از قرن اول هجری می باشد.

  3. چاپ و نشر کتب و مقالات برادران مستبصر و هدایت یافته به صورت کتاب با قطع های مختلف.
  4. رسیدگی و اهتمام به امور بعضی از برادران مستبصر.
  5. ایجاد فضا و کمک به افرادی که صاحب فکر و قلم هستند و در راستای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام کار می کنند و همچنین با ارتباط دادن این افراد با یکدیگر به صورت سازمانی از این نیروها در زمینه فرهنگی و دینی استفاده می گردد .
  6. چاپ و نشر کتبی که با اهداف مرکز سازگاری دارند.
  7. ایجاد سایت در فضای مجازی برای نشر آثار و اهداف مرکز در سطح جهان.