مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : علوم القرآن فی الاحادیث النبویة
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : ریاض
ناشر : کرسی القرآن و علومه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1436 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 653
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

علوم القرآن فی الاحادیث النبویة

بیان مطالب علوم قرآنی با احادیث پیامبر(ص)

همانگونه که عنوان کتاب نشان می دهد، سبک کتاب، بیان مطالب علوم قرآنی با احادیث پیامبر(ص) است. کتاب منبعی مناسب است برای کسانی که در پی مباحث علوم قرآنی با احادیث پیامبر اسلام(ص) هستند.

مؤلف کتاب پیش از بیان احادیث، در مدخلی کوتاه، مطالبی پیرامون آن مبحث ارائه کرده است. در صورتی که در یک موضوع احادیث فراوان وجود داشته، از بیان احادیث مشابه خودداری شده و به ذکر منبع در پاورقی بسنده کرده است.

محتوای این نوشتار در هفت فصل سامان یافته با عنوان های زیر:

ـ مناهج الائمة فی عرض علوم القرآن (بخاری، مسلم، ابوداوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه)

ـ علوم القرآن المتعلقة بنزول الوحی (وحی، نزول قرآن، اسباب نزول، نزول قرآن بر هفت حرف، مکی و مدنی)

ـ علوم القرآن المتعلقة بضبط القرآن (جمع قرآن، سوره ها و آیات قرآن، اسماء و اوصاف آن)

ـ التفسیر (تفسیر نبوی، بیان سنت نبوی برای قرآن، غریب القرآن، تحکیم سنت با قرآن)

ـ علوم القرآن المتعلقة بدلالة الالفاظ (محکم و متشابه، نسخ، عام و خاص، مطلق و مقید)

ـ علوم القرآن المتعلقة بالمعانی (استنباط از قرآن، مشکل قرآن، توهم تعارض و اختلاف، امثال قرآن و مفردات آن)

ـ علوم القرآن المتعلقة بقراءة القرآن و خصائصه (قرائت های قرآن، تلاوت و تجوید آن، فضایل و ویژگی های قرآن)