خطبه غدیریه

خطبه غدیریه

متن کتاب «عهد ماندگار»، نوشته آقای سید محمدعلی جلالی،
انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

متن کامل خطبه غدیر از کتاب الاحتجاج

بخش های کتاب:
از مدینه تا مکه، حجاج یمن همراه امیرالمؤمنین، خطبه های زمینه ساز، تحویل میراث انبیاء به صاحب ولایت، سلام به عنوان «امیرالمؤمنین»، اعلان عمومی حضور در غدیر، موقعیت جغرافیایی غدیر خم، پیامبر و امیرالمؤمنین بر فراز منبر، اقدامات عملی پیامبر حین خطبه، تبریک و تهنیت غدیر و ولایت، بیعت مردان، بیعت زنان، شعر غدیر، حضور جبرئیل در غدیر، معجزه الهی در غدیر، پایان مراسم غدیر، راویان حدیث غدیر از صحاب،متن خطبه،کتابنامه