مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : جوان و گفتگوهاى آبی
به کوشش : حسین پورشریف
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : باهوش
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 158
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جوان و گفتگوهاى آبی

پانزده مصاحبه ی سودمند برای جوانان

مجموعه ی کتاب های «حدیث زندگی» ـ که این کتاب دهمین مجلّد از آن است  ـ ، با هدف انتشار مقالات، گفتگوها و دیگر آثار برگزیده ی مجلّه ی حدیث زندگی، طرّاحی شده است.

حدیث زندگی، دوماه نامه ای علمی، فرهنگی و ادبی، ویژه ی جوانانِ ۱۷ تا ۲۹ ساله بود که از مهرماه ۱۳۸۰، تا اسفندماه ۱۳۸۷ هر دو ماه یک بار، به صورت مرتّب، از سوی مؤسسه ی علمی ـ فرهنگی دار الحدیث منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.

حدیث زندگی، تلاش داشت تا به صورت  علمی و روشمند (امّا به زبانی ساده و امروزی)، به دغدغه های فکری و اجتماعی و موضوعات مورد علاقه و نیاز جوانان بپردازد، مروّج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی (در همه ی حوزه های: دانش، اندیشه، ادبیات و هنر) باشد، از جاذبه های صوریِ یک نشریه ی ویژه ی جوانان (با پایبندی به ارزش ها) برخوردار باشد و در حوزه ی آموزه ها و باورهای دینیِ جوانِ مسلمان ایرانی، در حدّ توان، به مستندسازی و اصلاح فرهنگی اهتمام ورزد.

جوان و گفتگوهاى آبی، در بردارنده ی پانزده گفتگو با صاحب نظران مختلف است که از شماره های گوناگون حدیث زندگی، انتخاب شده اند. البته در گزینش گفتگوها، علاوه بر استواریِ علمی، به جوانانه و کاربردی بودن، داشتن ادبیاتی امروزی و این که در مجموع، دیدگاه دین را در موضوع مورد بحث به دست دهند، توجّه شده است.

عنوان مصاحبه ها و مصاحبه شونده ها بدین قرار است:

همه ی زندگی ها معنا دارند؛ امّا...گفتگو با دکتر محمّد لگنهاوسن

زندگی خوب و خوش، با آینده نگری گفتگو با دکتر مهرداد افتخار

جوان و رؤیاى آینده گفتگو با دکتر محمّد على عدل پرور

مى خواهم امروزى باشم گفتگو با دکتر سیّد مهدی ثُریا

آزادى، به عمق و کمال دیندارى کمک مى کند گفتگو با دکتر نجف لکزایى

رایحه ی زمین (بحثی در مورد بهداشت بشری) گفتگو با دکتر احسان الله محمّدى

نام احمد، نام جمله انبیاست گفتگو با آیة الله محمّد محمّدی ری شهری

نیازهاى نسل نو گفتگو با دکتر احمد برجعلى

گونه هاى اضطراب گفتگو با دکتر ایرج خوش خلق

کنارآمدن با خویشتن و جهان (بحثی در موضوع مروّت و مدارا) گفتگو با دکتر على ذکاوتى قراگزلو

رهایى از افسردگى گفتگو با دکتر فریده ثابت

چه باید کرد؟ (بحثی در باره ی توسعه) گفتگو با دکتر محمّدرضا یوسفى

باستان شناسی: پیوند دیروز و امروز گفتگو با دکتر سیّد محمود میراسکندرى

گذار از سنّت به مدرنیسم گفتگو با آقای مختار صحرایی