مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : جوان و گفتگوهاى نارنجی
به کوشش : حسین پورشریف
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : باهوش
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 162
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جوان و گفتگوهاى نارنجی

پانزده گفتگوی سودمند برای جوانان

مجموعه ی کتاب های «حدیث زندگی» ـ که این کتاب نهمین مجلّد از آن است  ـ ، با هدف انتشار مقالات، گفتگوها و دیگر آثار برگزیده ی مجلّه ی حدیث زندگی، طرّاحی شده است.

حدیث زندگی، دوماه نامه ای علمی، فرهنگی و ادبی، ویژه ی جوانانِ ۱۷ تا ۲۹ ساله بود که از مهرماه ۱۳۸۰، تا اسفندماه ۱۳۸۷ هر دو ماه یک بار، به صورت مرتّب، از سوی مؤسسه ی علمی ـ فرهنگی دار الحدیث منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.

حدیث زندگی، تلاش داشت تا به صورت  علمی و روشمند (امّا به زبانی ساده و امروزی)، به دغدغه های فکری و اجتماعی و موضوعات مورد علاقه و نیاز جوانان بپردازد، مروّج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی (در همه ی حوزه های: دانش، اندیشه، ادبیات و هنر) باشد، از جاذبه های صوریِ یک نشریه ی ویژه ی جوانان (با پایبندی به ارزش ها) برخوردار باشد و در حوزه ی آموزه ها و باورهای دینیِ جوانِ مسلمان ایرانی، در حدّ توان، به مستندسازی و اصلاح فرهنگی اهتمام ورزد.

جوان و گفتگوهاى نارنجی، در بردارنده ی پانزده گفتگو با صاحب نظران مختلف است که از شماره های گوناگون حدیث زندگی، انتخاب شده اند. البته در گزینش گفتگوها، علاوه بر استواریِ علمی، به جوانانه و کاربردی بودن، داشتن ادبیاتی امروزی و این که در مجموع، دیدگاه دین را در موضوع مورد بحث به دست دهند، توجّه شده است.

عنوان مصاحبه ها و مصاحبه شونده ها بدین قرار است:

آنچه هستیم و آنچه می خواهیم باشیم گفتگو با دکتر محمود گلزاری

خود، راه، بگویدت که چون باید رفت گفتگو با دکتر طاهره صفّارزاده

هر چیز به جای خویش، نیکوست!(بحثی در روابط دختر و پسر) گفتگو با دکتر محسن ایمانی

هر کسی را بَهر کاری ساختند...(بحثی در مورد طبایع و مزاج ها) گفتگو با دکتر محسن ناصری

هومیوپاتی، درمان با الگوی طبیعت گفتگو با دکتر حسین عزیزی اشکدانی

امید، چراغی در تاریکی گفتگو با دکتر محمّدعلى حاجى ده آبادى

عفاف، یعنى... گفتگو با دکتر حسین اسکندرى

عالَمى دیگر بباید ساخت (بحثی در معضلات اجتماعی) گفتگو با محمّد دهگان پور

به کجا چنین شتابان؟ (بحثی در مورد شتاب زدگی کنونی) گفتگو با دکتر یوسف کریمى

سلامت روان در آینه ی فرهنگ گفتگو با دکتر فرید براتى سده

یک سبد مِهر (بحثی در باره ی محبوبیت و جذّابیت) گفتگو با دکتر حمید علیزاده

من کیستم؟ ( بحثی در باره ی هوّیت) گفتگو با دکتر عباس رمضانى

یک عالَم حرف و حدیث در باره ی دین و خوش بختی گفتگو با دکتر ابوالقاسم حسینى

جوان، منفعت طلبى و مصلحت اندیشى گفتگو با دکتر محمّد قاسم زارع

زندگى خوب، بر پایه ی ارتباط صحیح گفتگو با ابوالفضل تقى پور