مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الامام المهدی فی القرآن و السنة
پديدآورنده : سعید ابومعاش
محل نشر : مشهد
ناشر : بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 603
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الامام المهدی فی القرآن و السنة

پژوهشی است درباره وجود و حقانیت امام مهدی با استناد به قرآن و سنت و با بهره گیری از منابع حدیثی شیعه و سنی که با انگیزه اثبات و تثبیت حقانیت مهدویت

پژوهشی است درباره وجود و حقانیت امام مهدی با استناد به قرآن و سنت و با بهره گیری از منابع حدیثی شیعه و سنی که با انگیزه اثبات و تثبیت حقانیت مهدویت. بر اساس آنچه در روایات آمده، آیاتی از قرآن ناظر به وجود منجی موعود و ظهور وی است که در این کتاب گردآوری شده و در نوع خود می توان آن را جامع ترین اثر به حساب آورد.

این دسته از آیات بر حسب ترتیب سور ه های قرآن جمع آوری و تنظیم شده و روایات مربوط (۱۱۳۶ حدیث) در زیر آنها با ذکر سند و متن حدیث آمده و در موارد ضروری توضیح مختصری داده شده است و در مواردی نیز، با نقل آرای علمای شیعه، ابعاد مسئله به خوبی تبیین شده است.

کتاب، به رغم اینکه تفسیر مأثور و آکنده از حدیث و روایت است، نویسنده، کوشیده تا با طرح و عنوان بندی مطالب، به گونه ای، شبهه های مربوط به امام زمان را پاسخ بدهد. عمده منابع حدیثی کتاب را منابع شیعی تشکیل می دهد و مؤلف در تدوین آن، به منابع غیر شیعی کمتر رجوع کرده است. البته، همه احادیث نقل شده به صورت مستقیم در ارتباط با موضوع کتاب نیست و گویا مؤلف با برداشت شخصی آنها را بی هیچ توضیحی به مباحث امام مهدی مرتبط دانسته و آورده است.

در پایان کتاب، روایاتی در باره وظایف مؤمن در دوران غیبت و سیاهه آیات و موضوعات و مصادر آمده است.