مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : پیام پیامبر(ص)
پديدآورنده : بهاءالدین خرمشاهی
پديدآورنده : مسعود انصاری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : جام
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 974
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

پیام پیامبر(ص)

کتابی در برگیرنده نامه ها، خطبه ها، وصایا، دعاها، تمثیل ها و سخنان حضرت محمد(ص) است.

کتابی در برگیرنده نامه ها، خطبه ها، وصایا، دعاها، تمثیل ها و سخنان حضرت محمد(ص) است. این مجموعه که برای تأسی از کلام نبوی به عنوان اخت القرآن و به پیشنهاد مدیر نشر جامی فراهم آمده، از امهات منابع و مجامع حدیثی معتبر شیعه و اهل سنت از کتب اربعه و صحاح ششگانه جمع آوری و مأخذ تمامی احادیث نیز، جهت استفاده بهتر معرفی شده است. جمع و تدوین این اثر به گونه ای است که هم برای مردم و هم برای متخصصان فن مفید و قابل بهره بری است. پدید آورندگان، متن احادیث را جهت سهولت تلفظ، اعراب گذاری کرده و آنها را به صورت روان و خوانا ترجمه نموده اند.

این کتاب در ده فصل تدوین شده است. فصل نخست را سی فقره از نامه های پیامبر به سران کشورها به خود اختصاص داده است. پانزده خطبه، شامل اولین خطبه در مدینه، دومین فصل کتاب را تشکیل می دهد. وصایای پیامبر، شامل ۶۴ فقره به امام علی(ع)، ۴۷ فقره به عبدالله بن مسعود، ۷۳ فقره به ابوذر و نیز وصایایی به فاطمه زهرا و سلمان، در فصل سوم کتاب آمده است.

فصل چهارم شامل دعاهای پیامبر، فصل دیگر، ۵۴ فقره پیشگویی، فصل بعدی، ۵۲ فقره تمثیل و ضرب المثل و فصل هفتم، شصت فقره از نواهی رسول خداست. فصل دیگری به ۹۵ حدیث قدسی اختصاص دارد و دیگر فصل، احادیثی موضوعی و در ۱۵۹ موضوع با مضامین گوناگون و متنوع است. فصل پایانی کتاب، سخنان جامع (= جوامع الکلم) و ۱۰۷۷ فقره است که به ترتیب الفبایی تنظیم شده است.

کتاب یک مقدمه در باره سنت نبوی، انواع و حجیت آن، ضرورت بازگشت به آموزه های دینی، وحدت امت اسلامی، شیوه مؤلفان در گزینش احادیث و ترجمه آن ها، علم الحدیث، جرح و تعدیل، حدیث و خبر واحد، عقل، قرآن، شناخت حدیث صحیح، فرهنگ آفرینی حدیث، کتب اربعه و نویسندگان آنها و صحاح ششگانه و مؤلفانش، و سه فهرست فنی دارد.