مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : پژوهشی در عصمت معصومان(ع)
پديدآورنده : حسن یوسفیان
پديدآورنده : احمد حسین شریفی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1377ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 365
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

پژوهشی در عصمت معصومان(ع)

کتاب، به تحلیل و بررسی مسئله «عصمت» انبیا و امامان می پردازد.

کتاب، به تحلیل و بررسی مسئله «عصمت» انبیا و امامان می پردازد. به اعتقاد نویسندگان کتاب، مسئله عصمت همپای نبوت و امامت همیشه مطرح بوده و بدون آن، هدف بعثت و غایت خلقت تحقق یافتنی نیست. هدف از تدوین این اثر، ضرورت پاسخگویی به شبهات جدید و تحقیق بایسته در موضوع عصمت است. جهت گیری اصلی در این کتاب به سوی مباحثی است که تا کنون کمتر مورد ترجمه نویسندگان و پژوهشگران بوده و پیشینه تاریخی و کلامی مسئله عصمت به شیوه ای جدید بررسی شده است.

نویسندگان با بهره گیری از منابع شیعه و سنی (فارسی، عربی، انگلیسی)، تفسیر، کلام، فقه و تاریخ و با گرایش علمی، این اثر را تدوین کرده اند.

کتاب، در سه بخش سامان یافته است. در بخش اول، کلیاتی در باره معنا و حقیقت عصمت، رابطه عصمت و اختیار انسان و تاریخچه عصمت در ادیان الاهی به بحث گذاشته شده است.

بخش دوم، به موضوع عصمت انبیاء عصمت در مقام تلقی و ابلاغ وحی، عصمت در اعتقادات و عصمت در اعمال و بیان دیدگاه های مذاهب در این باره است.

در بخش سوم، عصمت اهل بیت و فرشتگان با بهره گیری از براهین عقلی و نقلی به اثبات رسیده است.