عنوان کتاب : عرفان حق (شرحی اجمالی بر حدیث اسماء حسنی)
پديدآورنده : ناصر باقری بیدهندی
زمان پدیدآورنده: معاصر
ناشر : فداییان اهل بیت(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 93
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

عرفان حق (شرحی اجمالی بر حدیث اسماء حسنی)

شرحی است بر اسماء حسنی در حدیثی از امام علی(ع) که آنها را نام برده است. در کتاب توحید شیخ صدوق، حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که برای خداوند ۹۹ اسم ذکر شده است.

نویسنده یک یک این اسمها را شرح و تفسیر کرده است. در واقع مطالعه ی شرح حدیث اسماء حسنی یک دوره خداشناسی به حساب می آید.

نویسنده پیش از ورود به توضیح اسماء، بحثی کلی و گسترده در باره ی اسماء و صفات الهی مطرح ساخته است؛ از جمله: اسماء و صفات خداوند در قرآن کریم، اسماء و صفات مشترک میان خدا و بندگان، توقیفی یا قیاسی بودن اسماء و صفات الهی.

پایان بخش کتاب، وظایف ما در برابر نام های خداوند تبیین شده است.