مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : ترجمان حیات امام علی(ع)
پديدآورنده : رضا رجب زاده
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : رستگار
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 718
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

ترجمان حیات امام علی(ع)

سیره نگاری امیر مؤمنان بر اساس شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید است.

سیره نگاری امیر مؤمنان بر اساس شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید است. ابن ابی الحدید از شارحان نامور و پرتوان نهج البلاغه و شرح او از کتاب های ماندگار و مرجعی برای شرح نگاران نهج البلاغه است. وی در شرح خود، نکات تاریخی بسیاری را به مناسبت های گوناگون از منابع تاریخی که در اختیار داشته نقل کرده و از این رو، خود مرجع تاریخ نگاران بعدی شده است؛ به ویژه او از کتاب هایی بهره گرفته است که اینک در دسترس نیستند.

کتاب حاضر، نگاهی دارد به زندگانی و سیره امام براساس نقلیات ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه، و آنچه پدید آورنده انجام داده، انتخاب آن فرازها و ترجمه آنهاست. البته، به مناسبت طرح مطالب، پاورقی هایی مفید نیز، از کتاب های شیعی برگرفته و ترجمه کرده و آورده است.

کتاب از نسب امام علی(ع) شروع می شود و با مباحثی پیرامون ابوطالب ادامه می یابد. فضایل امام، سیره حکومتی، پیشگویی های خلافت، سقیفه، فدک، سیره عمر، ماجرای شورای خلافت، اختلاف علی و عثمان، قتل عثمان، بیعت مسلمانان با علی(ع)، جنگ های جمل و صفین و نهروان، نسب معاویه، مصر در عهد امام، غارت های انجام شده در سرزمین عراق از سوی ضحاک بن قیس، خطبه ی قبل از شهادت امام و شهادت آن حضرت، عمده مباحث کتاب هستند.