مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : ترجمه دلائل الصدق
پديدآورنده : محمد حسن مظفر
مترجم : محمد سپهری
زمان پدیدآورنده: 1301ق ـ 1375ق
محل نشر : تهران
ناشر : امیرکبیر
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1374ش
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 540 + 556
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

ترجمه دلائل الصدق

اثری است در شناخت خدا و نبوت و اثبات مقامات و فضایل امام علی(ع).

اثری است در شناخت خدا و نبوت و اثبات مقامات و فضایل امام علی(ع). علامه حلی فقیه و متکلم معروف شیعه کتابی را با عنوان نهج الحق و کشف المصدق در اثبات تعالیم شیعی به ویژه موضوع امامت به نگارش در آورده است. فضل بن روزبهان سنی مذهب، در قرن نهم با لحنی گزنده و توأم با سب و ناسزا کتابی را با عنوان ابطال نهج الحق و اهمال کشف الباطل، در رد دیدگاه های علامه به رشته تحریر در آورده و مرحوم مظفر از عالمان قرن چهاردهم شیعی نیز، در کتاب دلائل الصادق که بر گردان آن همین کتاب است، به رد و ابطال ردیه های فضل بن روزبهان پرداخته و فضایل و امامت امیر مؤمنان را اثبات کرده است. بنابراین، می توان کتاب را در برگیرنده ی سه نوشته ی مورد اشاره دانست. این کتاب مشتمل است بر مباحث اصول اعتقادی اسلام در باب شناخت، خدا و صفات خدا، نبوت، امامت و فضایل امیر مؤمنان.

نویسنده، به شیوه کلامی و جدلی، ضمن اشاره به دیدگاه های علامه حلی و مناقشات فضل بن روزبهان در کتاب ابطال الباطل، به انتقاد و رد سخنان فضل می پردازد. نخست مسائل مربوط به ادراک و معرفت، و جایگاه و ویژگی های این دو موضوع، و به تبع آن، بحث رؤیت خدا طرح شده است.

در بخش بعدی به مباحث صفات ذاتی و فعلی خداوند و مباحث مربوط به آن، به ویژه موضوع حسن و قبح و عدل الاهی و مسائل مرتبط با آن پرداخته شده و در پی آن مسائل مربوط به نبوت پیامبر(ص) و دلایل عصمت انبیا مورد بررسی قرار گرفته است.

جلد دوم ترجمه این اثر که تفصیلی تر از مباحث پیشتر است، ویژه موضوع امامت و صفات امام، و در بیان اثبات امامت امیرمؤمنان و فضایل روحی و جسمانی آن حضرت می باشد.

مترجم این کتاب نیز، در مقدمه عالمانه خود پس از اشاره اجمالی به زندگی و حیات علمی صاحبان سه کتاب مورد اشاره، به نقد صحاح شش گانه اهل سنت پرداخته و مناقشات خود را بر این کتاب ها عرضه کرده است.