مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : ترجمه فرحة الغری
زمان پدیدآورنده: 648 ـ 693 ق
محل نشر : تهران
ناشر : میراث مکتوب
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 229
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

ترجمه فرحة الغری

پژوهشی در تعیین جایگاه مدفن امیر مؤمنان و نیز گزارشی از کرامت های مرقد ایشان و دلایل دفن پنهان جنازه آن حضرت است.

پژوهشی در تعیین جایگاه مدفن امیر مؤمنان و نیز گزارشی از کرامت های مرقد ایشان و دلایل دفن پنهان جنازه آن حضرت است. کتاب فرحه الغری را یکی از عالمان شیعی قرن هفتم تألیف کرده و علامه مجلسی، آن را با اندکی تلخیص شرح و به پارسی برگردانده است.

این اثر مشهورترین و معتبرترین اثر در نوع خود، در باره مرقد امام علی به شمار می رود که برای پاسخ گویی به شبهه هایی در زمینه یاد شده به نگارش در آمده است. وی این اثر را با بهره گرفتن از ده ها کتاب و نوشته پدید آورده و در یک خطبه و دو مقدمه و پانزده باب تنظیم کرده است. در مقدمه نخست، دلیل وجود قبر امام علی در غری و مقدمه دوم، در سبب پنهانی مرقد آن بزرگوار و چرایی دفن پنهانی او است.

باب های نخست تا یازدهم کتاب، در ذکر اخباری از پیامبر، امام علی، امام حسن مجتبی تا امام یازدهم در باره مدفن امام علی است که در کوفه و در همین موضع فعلی آن است.

باب دوازدهم اخبار زید بن علی در باره مدفن امیر مؤمنان است و باب سیزده خبرهای منصور دوانیقی و هارون و جمعی از خلفای بنی عباس است که مرقد مطهر امام(ع) را در همین مکان زیارت کرده اند. باب چهاردهم خبرهای جمعی از بنی هاشم و تعدادی از علماست و آخرین باب، نقل کرامت ها و معجزه هایی است که در کنار ضریح مبارک اتفاق افتاده است.

محقق این اثر، طی مقدمه و تعلیقه های مفصلی که بر کتاب نوشته و حجم آنها از اصل آن فراتر است، بر فایده آن افزوده است. وی، در شرح حال علامه مجلسی، و کتاب فرحة الغری و نسخه ها و اهمیت آن و چاپ هایش و تحقیق خود، مطالبی را قلمی نموده و واژه هایی را معنا و تفاوت نسخه ها را نیز، مشخص کرده است.

کتاب دو سیاهه دارد. سیاهه واژه های برابر نهاده و سیاهه برخی از منابع مورد استفاده در تحقیق.