مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تصنیف غرر الحکم و درر الکلم
محل نشر : قم
ناشر : دفتر تبلیغات اسلامی
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1420ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 562
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم

مؤلفان تصنیف غرر، کوشیده اند تا با سامان دادن نوینی به غرر، آن را موضوعی کرده تا دستیابی به مطالبش را آسان نمایند.

کتاب غررالحکم و دررالکلم، تألیف عبدالواحد آمدی، جامع سخنان و کلمات کوتاه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب است که به ترتیب حروف الفبا تدوین شده و مؤلف کوشیده است تا سخنانی را که شواهدی بر صحت آنها وجود دارد در آن گرد آورد. مؤلفان تصنیف غرر، کوشیده اند تا با سامان دادن نوینی به غرر، آن را موضوعی کرده تا دستیابی به مطالبش را آسان نمایند.

عنوان های باب ها از کلمات موجود در احادیث گرفته شده و مطالب مربوط و متقارب در یک جا و زیر یک عنوان مشترک گردآوری شده است.

کتاب در شش عنوان عقاید، عبادت، اخلاق، سیاست، اقتصاد و جامعه تنظیم شده و هر یک دارای عنوان ها و بندهای فرعی نیز، هستند. مؤلفان سعی کرده اند متن غرر حفظ شود و در پایان هر حدیث، شماره حدیث مضبوط در غرر نیز ذکر شده است و در عین حال، تمام احادیث با شماره پیاپی هم، شماره گذاری شده و ۱۰۷۴۳ حدیث در آن وجود دارد.

در پایان کتاب، فهرست موضوعی به جهت آسان یابی احادیث مورد نظر و لغات غریب و مشکل نیز، به صورت الفبایی به همراه ذکر معنای آنها آمده است.