مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : سبک شناسی دانش رجال الحدیث
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1385ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 369
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سبک شناسی دانش رجال الحدیث

کاوشی است در شناسایی روش ها و سبک های مختلف رجالیون.

کاوشی است در شناسایی روش ها و سبک های مختلف رجالیون. نویسنده هم زمان با معرفی کتاب های عمومی و محوری رجال، به شناسایی قواعد و اصول اندرونی آنها نیز پرداخته و خواننده را در عین آنکه با کتاب های علم رجال آشنا می سازد، پاره ای از کلیات و قواعد علم رجال را نیز به او می شناساند تا خواننده به هدف اصلی که حصول معرفت به علم رجال باشد، نائل آید.

نویسنده محتوای کتاب را در دو بخش ارائه کرده است. در بخش اول، کتب رجالی متقدم (رجال کشی، فهرست نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال ابن غضائری) و کتب رجالی متأخر (خلاصة الرجال و رجال ابن داوود) مورد کنکاش قرار گرفته اند.

بخش دوم عهده دار بررسی کتاب های رجالی در چهارصد سال اخیر است. هدف تمامی رجالیان در این دوره، شناسایی راویان اسناد احادیث است؛ اما هرکدامشان شیوه و منهجی را در تألیف کتاب خود در نظر داشته است و نویسنده ی «سبک شناسی دانش رجال الحدیث» می کوشد تا این روش ها را شناسایی و در اختیار خواننده قرار دهد.

به منظور بررسی منابع رجالی در این بخش، آنها را در چند فصل دسته بندی کرده و سپس کتاب های مهم در هر دسته را مورد کنکاش قرار داده است:

ـ آثار تألیف شده براساس تنویع حدیث (صحیح، حسن، موثق، ضعیف و...)

ـ آثار تألیف شده براساس گردآوری قرائن جهت توثیق و تضعیف

ـ آثار تألیف شده به شیوه تصنیف (گردآوری نوشته های دیگران و ارائه به شیوه ای جدید)

ـ آثار تألیف شده براساس شناسایی عناوین مشترک (نام هایی که بر چند نفر اطلاق می شوند)

ـ دائرة المعارف های علم رجال

نظر به اهمیت منهج رجالی آیت الله بروجردی، یک فصل به آراء رجالی آن مرحوم اختصاص یافته است.