تاريخ : چهارشنبه 1397/10/12
کد خبر: 67828
فراخوان مقاله برای دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های حدیثی

فراخوان مقاله برای دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های حدیثی

دوفصلنامه تخصصی آموزه‌های حدیثی، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و فراخوان مقاله داد.

به گزارش ایکنا؛ دوفصلنامه تخصصیآموزه‌های حدیثیبا کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت کرد مقالات حدیثی خود برای چاپ به مجله ارسال کنند.

این مجله درنظر دارد رتبه علمی پژوهشی را از معاونت پژوهش حوزه علمیه قم کسب کند و تاکنون دو شماره از این مجله به چاپ رسیده است. درحال حاضر با رتبه علمی تخصصی تاییدیه صادر می‌شود.

شیوه تدوین مقالات مطابق دستورالعمل تدوین مقالات در سامانه نشریات است.
این فصلنامه حوزه‌های مطالعات حدیثی همچون معارف حدیثی، تاریخ حدیث، دانش درایه، رجال و فقه الحدیث را دربرمی‌گیرد.

ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانه مدیریت نشریات به نشانی paper.razavi.ac.ir انجام‌ می‌گیرد. برای ارتباط با مدیریت مجله از طریق نشانی دفتر مجله www.razavi.ac.ir یا رایانامه‌های razaviunis@gmail.com امکان‌پذیر است.

»آموزه‌های حدیثی

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :