عنوان کتاب : رجال السنة فی المیزان
پديدآورنده : محمد حسن مظفر
زمان پدیدآورنده: ق 14
محل نشر : قاهره
ناشر : دارالعلم
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 152
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

رجال السنة فی المیزان

این کتاب، مشتمل بر مقدّمه ای در ذکر فتوای علما و شیوخ الأزهر در مورد مذهب شیعه و تقریب بین مذاهب اسلامی و نیز زندگی نامه مؤلّف به قلم شیخ راضی است.

متن کتاب، شامل مباحثی در حجّیت اخبار عامّه و مناقشه در اسناد روایات آنها، خصوصا در کتب صحاح ستّه است. مؤلّف، فهرستی از راویان موجود در کتاب های صحاح ششگانه اهل سنّت را که از طرف علمای آنها در کتاب های رجالی مورد جرح و تعدیل واقع شده اند، بر اساس ترتیب حروف الفبا، تنظیم و ارائه نموده است.

این کتاب، در مقدمه دلائل الصدق مؤلّف، آمده است. سپس سید مرتضی رضوی به عنوان ردّی بر کتاب رجال الشیعة فی المیزان عبد الرحمان عبد اللّه زرعی، اقدام به چاپ آن به طور مستقل نموده است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۲، ص ۲۵۸، ش ۱۰۵۰)، این کتاب را با عنوان الإفصاح عن أحوال رواة الصحاح و نیز با عنوان رجال الشیخ محمّد حسن بن الشیخ محمّد (ج ۱۰، ص ۱۱۰) فهرست نموده است.