مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : جنگ های امام علی(ع) در پنج سال حکومت
زمان پدیدآورنده: 314 ق
محل نشر : قم
ناشر : نوای قلم
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 303
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جنگ های امام علی(ع) در پنج سال حکومت

این اثر، ترجمه بخشی از کتاب الفتوح است.

این اثر، ترجمه بخشی از کتاب الفتوح است. الفتوح یکی از منابع ارزشمند و معتبر تاریخی است که در اوایل قرن چهارم هجری به همت ابن اعثم کوفی کندی متوفای ۳۱۴هجری تألیف شده است.

ابن اعثم که از مورخان بزرگ شیعی است، در این کتاب، وقایع و رخدادهای دوران ابوبکر، خلیفه اول تا هارون الرشید را گزارش کرده است. مترجم به مناسبت نامگذاری سال های ۷۹ و ۸۰ به نام امام علی(ع)، بخش حیات امام علی(ع) را ترجمه و منتشر کرده است. وی بجز در مواردی اندک، هیچ تعلیقه و یا توضیحی بر آن نیفزوده و در ترجمه خود، از ترجمه های پیشین نیز بهره برده است.

این کتاب هفت فصل دارد و این مباحث در آنها گزارش شده است: مرگ عثمان، به خلافت رسیدن امام علی(ع) و بیعت مردم با وی، شروع مخالفت ها با امام و مخالفان او، مقدمات جنگ جمل و اعزام نیرو به بصره و عزیمت مخالفان و سران جنگ جمل به آن شهر و رخداد جنگ، عزیمت امام از مدینه به کوفه و شروع کشمکش و نامه نگاری با معاویه و فراهم شدن مقدمات جنگ صفین و رخداد وقایع آن، حوادث پس از جنگ صفین و غارت هایی که از سوی سپاه معاویه در سرزمین عراق صورت گرفت و سرانجام، ظهور خوارج و فتنه آنها و جنگ و درگیری امام با آن گروه، و ترور و شهادت و وصیت امام و خطبه امام حسن(ع) پس از آن واقعه.