مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : غریب الحدیث فی الکتب الاربعة
پديدآورنده : کاظم مدیر شانه چی
پديدآورنده : عبدالحسین انصاری
پديدآورنده : زین العابدین خراسانی دارابی
پديدآورنده : محمدحسن زبری قائنی
پديدآورنده : محمدرضا سیبویه
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392ش
تعداد جلد : 3
تعداد صفحه : 565 + 604 + 608
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

غریب الحدیث فی الکتب الاربعة

کتابی است در شرح الفاظ دشوار در احادیث کتب اربعه

کتابی است در شرح الفاظ دشوار در احادیث کتب اربعه. نظر به اهمیت و پرمراجعه بودن کتاب های چهارگانه ی حدیثی شیعه (الکافی، کتاب من لایحضره الفقیه، التهذیب و الاستبصار) نویسندگان، این چهار کتاب را برگزیده اند و الفاظ دشوار آنها را به اختصار شرح کرده اند.

به این منظور، چهارده کتاب لغت برای شرح واژه ها انتخاب شده اند و در صورتی که آن کتاب ها به درستی از عهده ی توضیح بر نیامده اند،به شرح های پنجگانه ی کتب اربعه مراجعه شده است: مرآة العقول، الشرح الجامع، الوافی، روضة المتقین، ملاذ الاخیار.

روش کتاب به این صورت است که الفاظ دشوار احادیث انتخاب شده اند و براساس حروف اصلی و ریشه ی آنها، به ترتیب الفبایی چیده شده اند و سپس عبارت حدیثی که واژه ی دشوار در آن آمده، نقل شده است با توضیح آن کلمه. با توجه به اینکه معمولا الفاظ عربی به ابواب مختلف می روند و اشتقاقات متعدد پیدا می کنند، در بسیاری موارد، ذیل یک کلمه، حدیث های متعدد ذکر و واژه ی مورد نظر، توضیح داده شده اند.

رعایت اختصار و پرهیز از عبارت پردازی ها و ذکر منبع برای یکایک عبارت ها، از ویژگی هایی است که جلب توجه می کند.

غریب الحدیث فی الکتب الاربعة منبعی مناسب برای کسانی است که از کتب اربعه استفاده می کنند و خواهان درک معانی احادیث آنها هستند.