احادیث داستانی نیرومندترین شخص

از نظر پیامبر اسلام(ص) نیرومندترین شخص، کسی است که هنگام خشنودی و خشم، پا را از حق بیرون نگذارد.

الإمام زین العابدین(ع):

مَرَّ رَسولُ اللّهِ بِقَومٍ یرفَعونَ حَجَرا فَقالَ: ما هذا؟

قالوا: نَعرِفُ بِذاک أشَدَّنا و أقوانا.

فَقالَ(ص): أ لا اخبِرُکم بِأَشَدِّکم و أقواکم؟

قالوا: بَلی، یا رَسولَ اللّهِ.

قالَ: أشَدُّکم وَ أقواکم الَّذی إذا رَضِی لَم یدخِله رِضاهُ فی إثمٍ و لا باطِلٍ، و إذا سَخِط لَم یخرِجهُ سَخَطُهُ مِن قَولِ الحَقِّ، و إذا قَدَرَ لَم یتَعاطَ ما لَیسَ بِحَقٍّ.(۱)

امام زین العابدین(ع):

پیامبر(ص) بر گروهی گذشت که سنگی را بلند می کردند. فرمود: «این چه کاری است؟».

گفتند: با این کار، نیرومندترین و محکم ترینِ خود را می شناسیم.

فرمود: «آیا به شما خبر دهم که محکم ترین و نیرومندترینِ شما کیست؟».

گفتند: بلی، ای پیامبر خدا.

فرمود: «محکم ترین و نیرومندترینِ شما، کسی است که هرگاه خشنود شود، خشنودی اش او را به گناه و باطل نکشاند، و هرگاه خشمگین شود، خشمش، او را از سخن حق، بیرون نراند، و هرگاه به قدرت رسید، به کارِ غیر حق، دست نزند».


۱. معانی الأخبار ص ۳۶۶، حکمت نامه جوان ص۵۸