مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : دور اهل البیت فی بناء الجماعة الصالحة
پديدآورنده : سید محمد باقر حکیم
زمان پدیدآورنده: 1317 ـ 1382 ش
محل نشر : تهران
ناشر : مجمع جهانی اهل بیت(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1419ق
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 530 + 530
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

دور اهل البیت فی بناء الجماعة الصالحة

پژوهشی است در باره نظام صالح اسلامی و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و نقش ائمه(ع) در تبیین و تحقق آن، که در قالب هفت باب و فصل های متعددی تدوین شده است.

پژوهشی است در باره نظام صالح اسلامی و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و نقش ائمه(ع) در تبیین و تحقق آن، که در قالب هفت باب و فصل های متعددی تدوین شده است.

نویسنده در این اثر، سعی کرده است با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، به شیوه تحلیلی ـ استدلالی، نمایی از جامعه اسلامی را که خواست قرآن و ائمه(ع) است، در ابعاد گوناگون ترسیم نماید.

اهداف و خصوصیات اصلی و فرعی جامعه اسلامی در ابعاد فرهنگی، اخلاقی، روحی، معنوی و نظام اداری آن و جایگاه مرجعیت در این نظام و نیز، نظام امنیتی و اقتصادی آن، و خطوط اصلی آن در رابطه با امنیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی افراد و راهکار های رشد و پویایی اقتصاد این نظام، از جمله موضوعاتی هستند که مباحث مبسوط و مستدلی پیرامون آنها ارائه شده است.

روابط و تعامل افراد با یکدیگر و نیز، روابط نظام حاکم با مردم و اصول دین، روابط و سیر و سلوک اخلاقی، عبادی و شعائر دینی و میزان اهمیت و چگونگی انجام آنها در این نظام، موضوع مباحث پایانی این نوشته است که در قالبی بسیار مناسب و با استناد به آیات و روایت های شیعی به تحقیق و بررسی آنها و تبیین نظام الاهی اسلامی مورد نظر اسلام و قرآن و خواست امامان معصوم پرداخته است. فهرست آیات و روایات نیز، در آخر کتاب آمده است.