مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اخلاق رانندگی
پديدآورنده : محمد تقی سبحانی نیا
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : باهوش
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 192
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

اخلاق رانندگی

در این کتاب، سفارش های اخلاقی به رانندگان ـ اعم از رانندگانی که حرفه ی آنها رانندگی است یا رانندگان غیر حرفه ای ـ با توجه به آیات و احادیث بیان شده است.

شناسایی مسائل اخلاقی در رانندگی به دلیل کاربرد بسیار گسترده و سودمندیِ فراوان وسایل نقلیه و نیز به دلیل مخاطره آمیز بودن استفاده از آن، اجتناب ناپذیر است. با این حال در کشور ما تاکنون به صورت جدّی به این موضوع پرداخته نشده است. هرساله ده ها هزار نفر با گذراندن دوره های مهارتی، از اداره ی راهنمایی و رانندگی، گواهینامه رانندگی دریافت می کنند و از این طریق بر تعداد رانندگان افزوده می شود، امّا متأسفانه برای آشنایی این افراد با اخلاق رانندگی، هیچ متنی تدوین نشده و هیچ دوره آموزشی طراحی و اجرا نمی شود.

کتاب «اخلاق رانندگی»، گامی است در جهت تبیین احکام اخلاقی در رانندگی؛ با این امید که بتواند بخشی از خلأ موجود در این موضوع را پُر کند و گامی مثبت برای ترویج اخلاق رانندگی در جامعه و تلنگری به نهادها و سازمان های ذی ربط در جهت توجّه به اخلاق رانندگی به شمار آید.

در خور توجه است که گاهی مقصود از رانندگی، عمل رانندگی است که هر فردی ممکن است آن را انجام دهد؛ و گاهی مقصود از این واژه، حرفه رانندگی است؛ حرفه ای که به واسطه آن، خدماتی به افراد جامعه ارائه می شود و درآمد به دست می آید تا مخارج زندگی تأمین شود. این کتاب در دو بخش به هر دو حوزه پرداخته و تلاش کرده است مبانی، اصول و مسئولیت های اخلاقی هر دو را به بحث بگذارد، با توجه به این نکته که بسیاری از مباحث مطرح شده بین عمل رانندگی و حرفه رانندگی، مشترک است.

این اثر مشتمل بر بخش های زیر است:

بخش نخست به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم اختصاص یافته است.

بخش دوم به اخلاق رانندگی به عنوان یک رفتار پرداخته است. در این بخش، سه فصل مبانی، اصول و کدهای اخلاقی رفتار رانندگی پیش بینی شده است.

در بخش سوم، حرفه رانندگی مورد توجه قرار گرفته و همانند بخش دوم، فصل های مبانی، اصول و کدهای اخلاقی حرفه رانندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

و سرانجام در بخش چهارم، تحلیل و بررسی برخی مسائل و چالش های اخلاقی در رانندگی به بحث گذاشته شده است.