احادیث داستانی ویژگی جسمی بهشتیان

پیامبر اکرم(ص) با روشی جذاب و شیرین، وضعیت جسمانی و ظاهری بهشتیان را بیان فرمود و آنها را جوانانی زیباروی توصیف کرد.

رسول اللّه(ص) لِلعَجوزِ الأَشجَعِیةِ:

یا أشجَعِیةُ لا تَدخُلُ العَجوزُ الجَنَّةَ، فَرَآها بِلالٌ باکیةً، فَوَصَفَها لِلنَّبِی(ص).

فَقالَ: وَ الأَسوَدُ کذلِک، فَجَلَسا یبکیانِ، فَرَآهُمَا العَبّاسُ فَذَکرَهُما لَهُ.

فَقالَ: وَ الشَّیخُ کذلِک، ثُمَّ دَعاهُم و طَیبَ قُلوبَهُم، و قال: ینشِئُهُمُ اللّهُ کأَحسَنِ ما کانوا، و ذَکرَ أنَّهُم یدخُلونَ الجَنَّةَ شُبّانا مُنَوَّرینَ، و قالَ: إنَّ أهلَ الجَنَّةِ جُردٌ مُردٌ مُکحَّلونَ . [۱]

بحار الأنوار:[پیامبر خدا، خطاب به پیرزنی از قبیله اشجع فرمود:]

«ای زن اشجعی! پیرزنان، داخل بهشت نمی شوند».

بلال، او را گریان دید و به پیامبر(ص) گزارش داد. پیامبر(ص) فرمود: «و سیاهان هم وارد بهشت نمی شوند».

آنگاه، بلال هم به همراه زن به گریه کردن پرداختند. عبّاس، آن دو را دید و برای پیامبر(ص) بازگو کرد. پیامبر(ص) فرمود: «پیرمرد هم».

سپس، آنان را خواست و دلداری داد و فرمود: «خداوند، آنان را در بهترین هیئت، وارد بهشت می گرداند» و فرمود: «آنان، به صورت جوانانی نورانی، وارد بهشت می شوند». و فرمود: «بهشتیان، بی نقص و کامل، جوانِ نو خط و سرمه کشیده اند».


[۱]. بحار الأنوار ج ۱۶ ص ۲۹۵ ح ۱، حکمت نامه جوان ص۱۳۰.