مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الانتصار للنائینی فی صحّة الکافی
پديدآورنده : سید علی ابو الحسن
محل نشر : قم
ناشر : ذوی القربی
نوبت چاپ : اول
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 188 چاپ شده با الفوائد الرجالیة از همین نویسنده
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الانتصار للنائینی فی صحّة الکافی

این رساله، در تقویت رأی محقّق نایینی در صحّت روایات الکافی است.

این رساله، در تقویت رأی محقّق نایینی در صحّت روایات الکافی نگاشته شده و مؤلّف، قراین مختلف دالّ بر این مطلب را از آرای ناقدان برجسته حدیث، گِرد آورده است و در مجموع، سه قرینه مهم را ذکر کرده و سپس به دفع اشکالات معجم رجال الحدیث بر این ادّعا پرداخته است.

در پایان رساله، مواردی که شیخ طوسی بر روایات الکافی اشکال کرده، جواب داده شده است.

این کتاب، همراه کتاب الفوائد الرجالیة از همین مؤلّف، در یک مجلّد آورده شده است.