عنوان کتاب : زن در سخن و سیره امام علی(ع)
پديدآورنده : مهدی مهریزی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 415
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زن در سخن و سیره امام علی(ع)

این اثر به انگیزه فراهم سازی بستر پژوهش در باره سخن و سیره امیر مؤمنان در مورد مقام زن تألیف شده است. در باره مسئله زن در سخنان امام علی(ع) دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که نویسنده در مقدمه تألیف، آنها را بر رسیده است. وی، ابتدا در این اثر، کوشیده تا تمامی سخنان و سیره امام علی را در باره زنان گردآوری و سپس مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این منظور این کتاب را در چهار بخش سامان داده است.

در بخش نخست، با تتبع در مصادر، سد سخن از حضرت امیر در باره زن گردآوری شده و هر یک از سخنان که به شرح و توضیح نیاز داشته، شرح داده شده است.

در بخش دوم، سیره عملی امام(ع) در باره زنان جست و جو شده و در مجموع پنجاه و دو سند شناسایی و گردآوری شده که دارای چندین فصل است. شیوه امام علی و رفتار او در خانواده، زندگی اجتماعی، زن در جنگ ها و قضاوت های امام علی در باره زنان، در این بخش گزارش شده است.

بخش سوم کتاب، در بردارنده مقاله هایی است که به مسئله زن و امام علی(ع) اختصاص دارد. این مقاله ها عمدتا سخنان امام در نهج البلاغه را محور بحث قرار داده اند. در این بخش، دوازده مقاله گزینش و گرد آمده است.

بخش چهارم، امام از نگاه زنانه به گردآوری سخنان و سروده های سی و یک زن از سده نخستین و دوره معاصر، اختصاص دارد.