مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : سه روز رو به آسمان
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 104
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سه روز رو به آسمان

اعتکاف و به عبارت دیگر دست کم سه روز اقامت همراه با عبادت در مسجد، از جمله اعمال عبادی ارزشمند است که این کتاب از زوایای گوناگون به آن پرداخته است.

اعتکاف و به عبارت دیگر دست کم سه روز اقامت همراه با عبادت در مسجد، از جمله اعمال عبادی ارزشمند است که این کتاب از زوایای گوناگون به آن پرداخته است.

اعتکاف، بسته ای عبادتی و دربرگیرنده ی حضور در مسجد، روزه، نماز، دعا، قرائت قرآن، توبه، تفکر و... است. هر یک از این اعمال عبادی، ارزش و اعتبار ویژه ی خود را دارد و وقتی در «بسته عبادتی اعتکاف» قرار می گیرد، به اعتکاف، ارزش و اهمیت و نیز آثار و برکات خاص می دهد.

پاره ای از موضوعات کتاب بدین قرار است: ارکان اعتکاف، تأثیر اعتکاف در غفلت زدایی، آداب اعتکاف، اعتکاف اولیای خدا، احکام اعتکاف، مدت اعتکاف و پایان بخش کتاب، دعاهای مناسب با این ایام است.

نظر به اینکه ایام این عمل عبادی دست کم سه روز است و معمولا به همین سه روز بسنده می شود، نویسنده مطالب را به صورت روز اول و روز دوم و روز سوم تقسیم کرده و در پایان مطالب هر روز، دو صفحه ی خالی تحت عنوان «یادداشت معتکف» قرار داده است.