احادیث داستانی محبت دنیا مانع رسیدن به خیر بسیار در قیامت

پیامبر اکرم(ص) در برابر دست برداشتن از یک نخل خرما برای یک مسلمان، نخلی در بهشت را تضمین کرد.

مسند ابن حنبل عن أنس:

إنَّ رَجُلاً قالَ: یا رَسولَ اللّهِ، إنَّ لِفُلانٍ نَخلَةً وأنَا اُقیمُ حائِطی بِها، فَأْمرُهُ أن یعطِینی حَتّی اُقیمَ حائِطی بِها.

فَقالَ لَهُ النَّبِی(ص): أعطِها إیاهُ بِنَخلَةٍ فِی الجَنَّةِ! فَأَبی.

فَأَتاهُ أبو الدَّحداحِ، فَقالَ: بِعنی نَخلَتَک بِحائِطی، فَفَعَلَ، فَأَتَی النَّبِی(ص) فَقالَ: یا رَسولَ اللّهِ، إنّی قَدِ ابتَعتُ النَّخلَةَ بِحائطی، فَاجعَلها لَهُ فَقَد أعطَیتُکها.

فَقالَ رَسولُ اللّهِ(ص): «کم مِن عِذقٍ راحَ لِأَبِی الدَّحداحِ فِی الجَنَّةِ!» قالَها مِرارا.

قالَ: فَأَتَی امرَأَتَهُ فَقالَ: یا اُمَّ الدَّحداحِ اخرُجی مِنَ الحائِطِ؛ فَإِنّی قَد بِعتُهُ بِنَخلَةٍ فِی الجَنَّةِ.

فَقالَت: رَبِـحَ البَیعُ ـ أو کلِمَةً تُشبِهُها ـ.[۱]

مسند ابن حنبل ـ به نقل از اَنَس ـ:

مردی گفت: ای پیامبر خدا! فلانی درخت خرمایی [در باغ من] دارد و من می خواهم باغم را با آن، دیواربندی کنم. دستور دهید درختش را به من بدهد تا با آن، باغم را دیواربندی کنم.

پیامبر(ص) به او فرمود: «نخلت را در ازای نخلی در بهشت، به او بده».

آن مرد نپذیرفت. ابو دَحداح نزد آن مرد آمد و گفت: نخلت را به باغ خرمایم بفروش. مرد فروخت.

ابو دحداح، نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من آن نخل را به [بهای] باغم خریدم. آن نخل را به آن مرد (صاحب باغ) بدهید؛ زیرا من آن را به شما [هدیه]می دهم.

پیامبر خدا چند بار فرمود: «چه بسیار خُرمابُن هایی که در بهشت، از آنِ ابو دحداح شد!».

ابو دحداح، نزد همسرش آمد و گفت: ای اُمّ دَحداح! باغ را ترک کن؛ زیرا من آن را به نخلی در بهشت فروختم.

همسرش گفت: سودای سودآوری است (یا جمله ای شبیه به این).


[۱]. مسند ابن حنبل: ج ۴ ص ۲۹۳ ح ۱۲۴۸۴، دانشنامه قرآن و حدیث: ج ۱ ص ۴۶۸.