انس ‌بن ‌حارث کاهلی، صحابی حاضر در لشکر امام حسین(ع)

نشریه : معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : سید ضیاءالدین علیا نسب
پديدآورنده : سکینه علی محمدی ینگجه

سال 1397 / شماره پیاپی 12 / صفحه 41 - 52

چکیده :

نوشتار حاضر یکی از صحابیان شرکت کننده در لشکر امام حسین(ع) را مورد بررسی قرار داده است. انَس‌بنٍ‌حارث کاهلی در روز عاشورا حضور داشت و به این ندای امام حسین(ع) پاسخ داده است. از پیامبر(ص) در حالی‌که امام حسین(ع) در دامن رسول خدا6 نشسته بود، شنیده بود: «این فرزندم در سرزمین عراق به شهادت خواهد رسید. آگاه باشید هرکه او را دید باید او را یاری کند» وی که در کوفه زندگی می‌کرد، به گفتة برخی در مکه و به گفته برخی دیگر شبانه در کربلا به امام(ع) پیوست. امام حسین(ع) به وی نوید هدایت و امنیت داد. او را با خود همراه ساخت و در رکاب امام حسین(ع) کشته شد. پس از کارزاری سخت و کشتن چهارده یا هجده تن از سپاهیان دشمن به درجه رفیع شهادت نایل آمد و مقبره وی در بارگاه دسته جمعی شهدا پایین پای امام حسین(ع) واقع است.

کلیدواژه‌های مقاله :صحابه؛ انس‌بن حارث؛ شهدای کربلا؛ شهدای غیر هاشمی؛ عاشورا