مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : سیاست خارجی پیامبر اسلام(ص)
محل نشر : قم
ناشر : زائر
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 328
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سیاست خارجی پیامبر اسلام(ص)

پژوهشی در باره رفتار سیاسی پیامبر(ص) با بیگانگان که با بهره گرفتن از کتاب های حدیثی، تاریخی، تفسیری، فقهی و حقوقی، اعم از منابع دست اول اسلامی و غیر آنها به نگارش در آمده است.

پژوهشی در باره رفتار سیاسی پیامبر(ص) با بیگانگان که با بهره گرفتن از کتاب های حدیثی، تاریخی، تفسیری، فقهی و حقوقی، اعم از منابع دست اول اسلامی و غیر آنها به نگارش در آمده است. انگیزه نویسنده پاکستانی کتاب، آشنا کردن هر چه بیشتر مسلمانان و به ویژه سیاستمداران و دولتمردان مسلمان با روش های اسلامی حکومت داری است و آن را در نه فصل تدوین کرده و در فصل آغازین آن، به مبانی سیاست خارجی اسلام پرداخته و اصول ارتباط عادلانه و مسالمت آمیز، حفظ دارالاسلام، دعوت و نفی سبیل به بحث و بررسی گذاشته است.

فصل های بعدی کتاب، در باره رسالت جهانی اسلام و مرز آن و روح سیاسی دین اسلام است. فصل چهارم کتاب، هجرت پیامبر از مکه به مدینه و آغاز رفتار سیاسی و تشکیل حکومت وی و مشکلات به وجود آمده در مدینه و سیاست آن حضرت در تعامل با منافقان و یهود و ایجاد پیمان های صلح با یهود و دیگر معاهدات ایشان است. اصل حاکم در روابط خارجی و اینکه چنین اصلی آیا بر زور و یا صلح استوار است؟

طرح ماجرای بنی قریظه، بررسی اوضاع سیاسی دوران بعثت پیامبر و کاوشی در دولت های غسانی، ساسانی، یمن و روم، از جمله مباحث فصل های دیگر کتاب را تشکیل می دهند. در همین فصل ها نویسنده از دولت پیامبر(ص) سخن گفته و اولین اقدام های حکومتی وی را در مدینه به بحث گذاشته است.

فصل هشتم که سیاست خارجی پیامبر(ص) را به خود اختصاص داده، از نامه های پیامبر به پادشاهان و امرای آن دوران در رفع پاره ای از اشکال های خاور پژوهان، مباهله پیامبر با مسیحیان و برقراری جزیه برای اهل کتاب، سخن گفته شده و این مباحث تشریح گردیده است.

آخرین فصل کتاب، بررسی مسئله مرزهای جغرافیایی و اهمیت آن در سیاست خارجی است.