احادیث داستانی زندگی یک مسلمان

زهد به معنای بریدن از همه چیز دنیا نیست بلکه روزه و خوردن و خوابیدن و عبادت و همبستری از برنامه های یک مسلمان است.

سنن أبی داود عن عائشة:

إنَّ النَّبِی(ص) بَعَثَ إلی عُثمانَ بنِ مَظعونٍ فَجاءَهُ، فَقالَ: یا عُثمانُ، أرَغِبتَ عَن سُنَّتی؟ قالَ: لا وَاللّهِ یا رَسولَ اللّهِ، ولکن سُنَّتَک أطلُبُ.

قالَ: فَإِنّی أنامُ واُصَلّی، وأصومُ واُفطِرُ، وأنکحُ النِّساءَ، فَاتَّقِ اللّهَ یا عُثمانُ، فَإِنَّ لِأَهلِک عَلَیک حَقّا، وإنَّ لِضَیفِک عَلَیک حَقّا، وإنَّ لِنَفسِک عَلَیک حَقّا، فَصُم وأفطِر وصَلِّ ونَم.[۱]

سنن أبی داوود ـ به نقل از عایشه ـ:

پیامبر(ص) در پی عثمان بن مَظعون فرستاد و او آمد. پیامبر(ص) فرمود: «ای عثمان! آیا از سنّت من روی گردانی؟».

گفت: نه به خدا ـ ای پیامبر خدا ـ؛ بلکه طالب سنّت شما هستم.

فرمود: «من [شب ها،] هم می خوابم و هم نماز می خوانم، و[روزها،] هم روزه می گیرم و هم می خورم، و با زنان نیز آمیزش می کنم. پس، از خدا بترس، ای عثمان! چرا که خانواده ات را بر تو حقّی است، میهمانت را بر تو حقّی است، و خودت را هم بر تو حقّی است. پس [روزها،] هم روزه بگیر و هم بخور و [شب ها،] هم نماز بخوان و هم بخواب».


[۱]. سنن أبی داود: ج ۲ ص ۴۸ ح ۱۳۶۹، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۲۸.