مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : شرح الاخبار فی فضایل الائمة الاطهار(ع)
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسة النشر الاسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1409ق
تعداد جلد : 3
تعداد صفحه : 496 + 612 + 560
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

شرح الاخبار فی فضایل الائمة الاطهار(ع)

کتابی است، در فضایل و شخصیت امامان شیعه.

کتابی است، در فضایل و شخصیت امامان شیعه. نویسده، مؤلف کتاب دعائم الاسلام است که در دستگاه حکومت فاطمیون در مغرب، سمت قضاوت داشته و مالکی مذهب بوده و سپس به تشیع گراییده، ولی به خاطر خدمت در دستگاه حکومت فاطمیون مذهب خود را اسماعیلی قلمداد کرده است.

از وی بیش از پنجاه کتاب گزارش شده است. او در این کتاب کوشیده که بخش های مهم زندگی امامان شیعه را به بحث بگذارد و کتاب، زیستنامه امام علی(ع) را تا امام صادق پوشش داده است و نویسنده آن را در شانزده جزء سامان داده و ترتیب منطقی در مباحث آن وجود ندارد.

مؤلف در این اثر، پس از بحث از امام صادق(ع)، به معرفی تعدادی از فرقه های اسلامی پرداخته و آن گاه به مهدی موعود و نشانه های او و پیروان و قیام او، و اخبار مربوط به وی پرداخته است. بخش هایی از پایان کتاب، به فاطمیون و قیام آنها اختصاص دارد.

پایان کتاب در باره شیعه امیرمؤمنان و محبان اهل بیت و دشمنان علی و نشانه های شناخت ائمه(ع) است. کتاب، علاوه بر نقل احادیث حاوی فضایل ائمه(ع)، به نقد سخنانی که در آنها به گونه ای فضیلتی از فضایل ائمه(ع)، رد و نقد شده و یا قدحی در باره آنان گفته شده، پرداخته و به آنها پاسخ می گوید.

دو جلد این کتاب به ذکر فضایل امیر مؤمنان و برخی از حوادث مربوط به ایشان که ناظر به فضایل اوست، پرداخته و علاوه بر ذکر احادیث نبوی در فضل امام علی(ع) سخنان تعدادی از صحابه و ائمه را در حق آن حضرت ذکر کرده و به نقد تقدم مفضول بر فاضل و ذکر رخداد سقیفه و قضاوت هایی از امیر مؤمنان پرداخته است.

در جلد سوم کتاب، ادامه ذکر فضایل اهل بیت(ع)، فضایل حضرت خدیجه و فاطمه(ع) و امام حسن و امام حسین و مصیبت و قتل امام حسین(ع)، خانواده امام علی، خاندان ابوطالب، فرزندان عبد المطلب، فضایل امام سجاد، امام باقر و امام صادق ذکر شده و علاوه بر معرفی شماری از فرقه های اسلامی، ولایتعهدی امام رضا و مباحث پیرامون امام مهدی مطرح شده است.

کتاب برای اولین بار، بر اساس نسخه های خطی موجود در چندین کتابخانه تصحیح و چاپ شده است. مطالب کتاب از مصادر تاریخی همانند مغازی ابن اسحاق، مغازی واقدی، مناقب نسایی و غدیر طبری گردآوری شده است.

در پایان هر جلد، احادیث تخریج شده مشخص گردیده اند.