احادیث داستانی مناظره

امام کاظم(ع) به محمد بن حکیم سفارش می کرد که در مسجد پیامبر(ص) در مدینه با مردم به مباحثه بپردازد و سپس از چگونگی بحث ها می پرسید.

رجال الکشّی عن حمّاد:

کانَ أبُو الحَسَنِ(ع) یأمُرُ مُحَمَّدَ بنَ حَکیمٍ أن یجالِسَ أهلَ المَدینَةِ فی مَسجِدِ رَسولِ اللّهِ(ص)، وأَن یکلِّمَهُم ویخاصِمَهُم، حَتّی کلَّمَهُم فی صاحِبِ القَبرِ، فَکانَ إذَا انصَرَفَ إلَیهِ قالَ لَهُ: ما قُلتَ لَهُم؟ وما قالوا لَک؟ ویرضی بِذلِک مِنهُ.[۱]

رجال الکشّی ـ به نقل از حمّاد ـ:

امام کاظم(ع) به محمّد بن حکیم می فرمود که با مردم مدینه در مسجد پیامبر خدا بنشیند و با آنان مباحثه و مجادله کند، تا جایی که در باره میت در قبرش با آنان مباحثه کرد و چون به خدمت امام(ع) بر می گشت، به او می فرمود: «به آنها چه گفتی؟ آنها به تو چه گفتند؟» و از او اظهار رضایت می نمود.


[۱]. رجال الکشّی: ج ۲ ص ۷۴۶ ح ۸۴۴، بحارالأنوار: ج ۲ ص ۱۳۷ ح ۴۴، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۵، ص ۳۹۶.