مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : عقد الدرر فی اخبار المنتظر
ناشر : نصایح
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1416ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 432
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

عقد الدرر فی اخبار المنتظر

تبیین شخصیت امام زمان(ع) و شرح حوادث و اتفاقاتی که هنگام ظهور او رخ خواهد داد، موضوع این کتاب است.

تبیین شخصیت امام زمان(ع) و شرح حوادث و اتفاقاتی که هنگام ظهور او رخ خواهد داد، موضوع این کتاب است. کتاب به سبک کتاب های حدیثی نوشته شده و در دوازده باب تنظیم و روایات مربوط به امام در آن گردآوری شده است. اسم و کنیه امام زمان(ع) و اینکه او از ذریه رسول خداست و عدل و شمایل او، و فتنه هایی که قبل از ظهور آن حضرت پدید می آید، از جمله موضوعاتی است که در چند بخش اول کتاب، به آنها پرداخته شده است.

خداوند افرادی را به کار خواهد گمارد که زمینه های ظهور ولی عصر را فراهم سازند، کراماتی که هنگام ظهور، و در حکومت ظاهر می شود، شرافت، کرامت و فتوحات و سیره عملی او در این فتوحات، مباحث دیگری هستند که در بخش های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

بیعت حضرت عیسی(ع) با امام مهدی(ع) و همراهی و اقتدای او در نماز به امام، و نیز، فتنه هایی که هنگام حکومت او پدید خواهد آمد و پس از ایشان نیز، ادامه خواهند یافت موضوعات پایانی مباحث این اثرند.

تمامی موضوعات مورد بحث نویسنده با استناد به روایات، آثار، اخبار و اقوال علما صورت گرفته است که در منابع حدیثی اهل سنت نقل شده اند. مؤلف، طی مقدمه ای، انگیزه تألیف و روش خود را بازگو کرده و محقق کتاب نیز، در مقدمه ای از مؤلف، و کتاب، اهمیت و چگونگی احیا و تحقیق آن، سخن گفته است.