عنوان کتاب : کلّیات فی علم الرجال
پديدآورنده : جعفر سبحانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
تاریخ انتشار : 1410ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 531
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

کلّیات فی علم الرجال

این کتاب، مشتمل بر هشت فصل است که در هر فصل، مباحث ذیل مورد بحث واقع شده اند:

فصل اوّل، تعریف، موضوع و مسائل علم رجال؛

فصل دوم، نیاز به علم رجال؛

فصل سوم، مصادر اوّلیه علم رجال؛

فصل چهارم، مصادر ثانویه علم رجال؛

فصل پنجم، توثیقات خاصّه؛

فصل ششم، توثیقات عامّه؛

فصل هفتم، بررسی کتب اربعه؛

فصل هشتم، فرقه های شیعه.

خاتمه کتاب، شامل چهارده فایده رجالی است.