احادیث داستانی توجه شیطان به بازار

طبق این حدیث، یک عامل فساد در بازار توجه شیاطین به بازار است.

رسول الله(ص):

یغدو إبلیسُ بُکرَةً فَیصیحُ بِأَعلی صَوتِهِ: یا وَیلَهُ، یا وَیلَهُ! فَیفزَعُ لَهُ مُرّادُ ذُرِّیتِهِ فَیقولونَ: یا سَیدَنا ما أفزَعَک؟ فَیقولُ: اِنطَلِقوا بِهذَا اللِّواءِ وهذِهِ الرّایاتِ حَتّی تَرکزوها فِی الأَسواقِ ومَجامِعِ الطُّرُقِ، ثُمَّ أکبّوا بَینَ النّاسِ وَانزِغوهُم فَأَلقوا بَینَهُم بِالفَواحِشِ.

فَینطَلِقونَ حَتّی یرکزوها کذلِک. ویقولونَ ذلِک حینَ یمسونَ، فَلا تُری فِی الأَسواقِ إلاَّ المُنکراتُ ولا تُسمَعُ إلاَّ الفَواحِشُ.

ثُمَّ یروحونَ بِها مَعَ آخِرِ مُنقَلِبٍ مِنَ السّوقِ، یسیرونَ بِها بَینَ یدَیهِ بِلِوائِهِم ورایاتِهِم، حَتّی یدخِلوها بَیتَهُ، فَیبَیتونَها مَعَهُ فی بَیتِهِ، حَتّی یغدوا بِها مَعَ أوَّلِ غادٍ إلَی السّوقِ، یسیرونَ بِها بَینَ یدَیهِ حَتّی یرکزوها فی مَجامِعِ الطُّرُقِ وَالأَسواقِ. فَهُم عَلی ذلِک کلَّ یومٍ.[۱]

پیامبر خدا(ص):

ابلیس، صبح زود با بلندترین صدایش، فریاد می زند: «ای وای! ای وای!». فرزندان نابکارش نگران او می شوند و می گویند: سرورا! چه چیز، تو را هراسان کرده است؟ ابلیس می گوید: «این عَلَم و این پرچم ها را ببرید و در بازارها و محلّ تجمّع مردم در گذرگاه ها نصب کنید و سپس به جان مردم بیفتید و آنها را وسوسه کنید و در میانشان، فساد و تباهی افکنید». آنها می روند و عَلَم ها و پرچم ها را نصب می کنند و تا شب چنان می کنند. از این روست که در بازارها جز خلافکاری دیده نمی شود و جز زشتگویی، شنیده نمی شود.

سپس شامگاهان، عَلَم و پرچم هایشان را بر می دارند و با آخرین نفری که بازار را ترک می کند، بر می گردند و پیشاپیش او حرکت می کنند تا او را به خانه اش می برند و شب را نیز در خانه اش با او به سر می برند و باز بامدادان با اوّلین کسی که راهی بازار می شود، به راه می افتند و عَلَم و پرچم به دست، پیشاپیش او حرکت می کنند و عَلَم ها و پرچم های خود را در تجمّع گاه های کوچه ها و بازارها برپا می کنند، و این، کارِ هر روز آنهاست.


[۱]. کنزالعمّال: ج ۴ ص ۱۳۹ و ۱۴۰ ح ۹۹۰۴ نقلاً عن ابن زنجویه عن أبی اُمامة؛ دانشنامه قرآن و حدیث ج ۱۷ ص ۲۹۰.