عنوان کتاب : علی الجسر ببغداد
پديدآورنده : کمال السید
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انصاریان
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1418ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 296
قطع : رقعی
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

علی الجسر ببغداد

نوشته ای است ادبی ـ داستانی در زندگانی امام کاظم(ع) که در چهل و دو قصه سامان یافته است. نویسنده با کمک قوه خیال و با بهره گیری از رخدادهای تاریخی کوتاه، از حیات امام کاظم(ع) و هارون الرشید، کوشیده است مقام و عظمت و شخصیت امام کاظم را بنمایاند.

حوادث کتاب در بغداد و پیرامون آن دور می زند و در آن جنبش فخ و شهادت حسین بن علی، شهید فخ، وقایعی از زندگی هارون مانند سفر به حج و رخدادهای مربوط به آن، مواجهه امام کاظم با هارون و درخواست بازگرداندن فدک، نگرانی های شدید هارون از امام کاظم و علویون انقلابی، عشق بازی ها و شهوترانی های هارون و استفاده وی برای حلیت آن از قاضی ابو یوسف، برخوردهایی از هارون الرشید با بهلول، اندیشه های هارون برای حذف امام کاظم از صحنه و خلاصی یافتنش از دست آن حضرت، زندانی شدن امام به دستور هارون، دعا و مناجات امام با خداوند، دستور قتل امام کاظم از سوی هارون و دغدغه های عیسی بن جعفر، حاکم بصره به خاطر این دستور، یحیی بن عبدالله بن حسن، از انقلابیون فخ و مبارزه او با هارون و صلح وی با او، مسموم شدن امام کاظم و شهادت او در زندان، تشریح شده است.