تاريخ : چهارشنبه 1391/1/30
کد خبر: 6865
نگاهی به كتاب توسعه اقتصادی بر پايه قرآن و حديث

نگاهی به كتاب توسعه اقتصادی بر پايه قرآن و حديث

اين كتاب به تبيين نظرگاه خاص اسلام در باب ويژگی های توسعه اقتصادی می پردازد و توسط محمد محمدی ری شهری تاليف و چاپ سوم آن از سوی انتشارات دارالحديث روانه بازار نشر شده است.

به گزارش پایگاه حدیث نت، توسعه اقتصادى، يكى از مهم‏ترين دل‏مشغولى‏ها و نگرانى‏هاى روزگار كنونى، به ويژه در جهان اسلام است. اين موضوع از نظر اسلام از اهميت فراوانى برخوردار است.
اهمّيت «توسعه اقتصادى» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏اى آرمانى، در شمارِ مسلّمات قرآن و سنّت است. جست و جو در متون اسلامى در اين زمينه، نشان مى‏دهد كه اسلام در پرداختن به مباحث مربوط به توسعه اقتصادى، از همه مكاتب، پيشى گرفته است.
نويسنده در اين مجموعه، بر آن است تا با ارائه مجموعه ديدگاه‏هاى اسلام درباره توسعه و به ويژه تبيين توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام، جهان‏شمولى اسلام را نشان دهد و از برترى آن بر مكاتب ديگر در عرصه توسعه ـ كه بر پايه مادّى استوارند ـ حكايت كند. وى در صدد است با اين تلاش، پايه‏هاى نظام اقتصادى تازه‏اى را استوار سازد كه بحران‏هاى اقتصادى معاصر را چاره كند و بدين سان، تفكر توسعه اسلامى، راهى نو براى گسترش و شكوفایى اسلام بگشايد. اين كتاب كه بخشى از موسوعة ميزان الحكمة به شمار مى‏رود، گامى است فراسوى اين هدف كه به بيان مبانى تفكر توسعه اقتصادى با اسلوبى نو و بر پايه متون كتاب و سنّت مى‏پردازد.
روش تحقيق مؤلّف، بدين صورت است كه روايات مختلف مربوط به هر موضوعى را با حذف مكررات آن، از جامع‏ترين، استوارترين و كهن‏ترين مصادر روایى شيعه و اهل سنّت همراه با آوردن نشانى منابع و بدون اشاره به سلسله سند، گردآورى كند.
مجموعه مطالب در كتاب حاضر كه در پنج بخش و فصول متعددى سامان يافته است، به مباحثِ: پيشرفت اقتصادى )شامل مباحثى درباره اهميت و بركت‏هاى پيشرفت اقتصادى، واپس‏ماندگى اقتصادى و زيان‏هاى آن، توسعه نويد داده شده در اسلام، و ستايش فقر و مفهوم آن(، پايه‏هاى توسعه )شامل: دانش، برنامه‏ريزى، كار، بازار، مصرف و دولت(اصول توسعه) شامل: اصول اعتقادى، حقوقى، اخلاقى، عبادى، اجتماعى، بهداشتى و...(موانع توسعه)شامل: موانع اخلاقى، اجتماعى و عملى(آفات توسعه اقتصادى)شامل: فخرفروشى با ثروت، نازپروردگى، عوامل آفت‏آور و موانع آن( پرداخته است.
در پايان برخى فصول و باب‏ها، توضيحات و جمع‏بندى‏هایى آورده شده كه چشم‏انداز كلّى روايات و گاه حلّ پاره‏اى دشوارى‏هاى موجود در احاديث را نشان مى‏دهد. همچنين تلاش شده حتى‏المقدور از طريق تأييد مضمون احاديث به وسيله قرائن عقلى و نقلى، تحصيل نوعى وثوق به صدور مجموعه آن باب امكان‏پذير باشد.

ترجمه فارسى اثر حاضر به همراه متن عربى، با اين مشخصات به چاپ رسيده است: توسعه اقتصادى بر پايه قرآن و حديث، تاليف محمد محمدی ری شهری، ترجمه سيد ابو القاسم حسينى(ژرفا)، با همكاری سيد رضا حسينی، در قطع وزيری با شمارگان ۱۲۰۷ صفحه جلد سخت، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۱۵۰۰۰ تومان، سازمان چاپ و نشر دارالحديث.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :