مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : فرائد فوائد الفکر فی الامام المهدی المنتظر(ع)
پديدآورنده : مرعی بن یوسف مقدسی
تحقيق : سامی غریری
زمان پدیدآورنده: قرن 11 ق
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسة المعارف الاسلامیة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1421ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 162
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

فرائد فوائد الفکر فی الامام المهدی المنتظر(ع)

تبیین شخصیت امام زمان و حقیقت ظهور و علایم و حوادث آن دوران، موضوع این اثر است.

تبیین شخصیت امام زمان و حقیقت ظهور و علایم و حوادث آن دوران، موضوع این اثر است. نویسنده که از علمای قرن یازدهم اهل سنت است، با بهره گیری از منابع روایی و تاریخی اهل سنت، به جمع آوری روایاتی در باره امام زمان و ظهور و حکومت او، پرداخته و آنها را در هفده باب تنظیم کرده است.

وی در این اثر، کمتر به تجزیه و تحلیل پرداخته و به نقل روایات بسنده کرده است. مؤلف ابتدا واقعیت ظهور مهدی آخر الزمان و اسم و صفات وی و علایم ظهور او را مورد توجه قرار داده و روایاتی را در این خصوص نقل کرده است. پس از آن، موضوع چگونگی بیعت مردم با امام و اینکه این بیعت در چه زمانی است و خروج او از چه مکانی خواهد بود و نیز فتنه هایی که قبل از ظهور او در جهان پدید خواهد آمد را، از نگاه روایات بررسی کرده و چگونگی اجتماع او و حکومت وی با عیسی و مدت حکومت او، پایان بخش مطالب این اثر است.

محقق کتاب در مقدمه ای گفته های بسیاری از علمای اهل سنت را در باره مهدی آخر الزمان و چگونگی ظهور و انقلاب او آورده و اندیشه مهدویت را از نگاه اندیشمندان اهل سنت و شیعه مورد نقد و بررسی قرار داده است.

مصادر کتاب نیز، از سوی محقق استخراج و در مواردی روایاتی، افزون بر روایت های کتاب، در پاورقی آورده شده است. وی در تصحیح کتاب بر اساس نسخه های خطی آن، نسخه بدل ها را نیز ذکر کرده است. در آخر کتاب فهرست آیات، روایات، اعلام و اماکن ارائه شده است.