عنوان کتاب : مشایخ الثقات
محل نشر : قم
ناشر : گوناگون
نوبت چاپ : گوناگون
تاریخ انتشار : 1409 و 1416 و 1417 ق
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

مشایخ الثقات

این کتاب مشتمل بر جلدهای مجزّاست و در هر جلد ـ که با عنوان یک «حلقه» مشخّص شده است ـ یک تا چند نفر از مشایخ ثقه، مورد بحث واقع شده اند که عبارت اند از:

«الحلقة الاولی»، در بررسی ادّله وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی، و نیز برشمردن اسانید ایشان که همراه با نشانی روایت های آنها مورد بحث واقع شده اند.

«الحلقة الثانیة»، در بررسی ادلّه وثاقت سهل بن زیاد و مشایخ وی، ذیل عنوان «الرشاد»، بطاینی و فرزند وی حسن در ذیل عنوان «النور الجلی»، محمّد بن سنان، در ذیل عنوان «أنیس الجنان».

در مورد «أبی الحسن علی بن أبی حمزة الواقفی البطائنی، ونجله الحسن»، کتاب مستقلی با همین عنوان ـ که از همین جلد اخذ شده ـ به چاپ رسیده است.

در خاتمه، اشکال ها و مناقشه هایی که در الصحیحة البیانیة ی حمّاد بن عیسی ابو محمّد جهنی بصری آورده شده، مورد بررسی و دفع واقع شده اند.

در الحلقة الثانیة، ادّله وثاقت مشایخ نُه نفر از راویان بزرگ شیعه، بررسی شده است.

مؤلّف، فهرست اسامی مشایخ هر یک از این ثقات را به ترتیب حروف الفبا تنظیم نموده و در بعضی موارد، شرح حال مختصری از مشایخ، به همراه وجه وثاقت آنها آورده است.

در آخر کتاب، ذیل عنوان «ملحق فی هدایتین رجالیتین»، دو بحث رجالی مطرح شده است، شامل: تکرار راویان بعضی از ائمه(ع)، در باب «من لا یروی عنهم(ع)»، الرجال شیخ طوسی و معنای «أسند عنه».