عنوان کتاب : نزهة الزاهد
پديدآورنده : ناشناخته
تحقيق : رسول جعفریان
زمان پدیدآورنده: قرن 6 یا 7 ق
محل نشر : تهران
ناشر : اهل قلم
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 363
قطع : وزیری
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

نزهة الزاهد

اثری است در دعاهای نقل شده از معصومان که در قرن ششم یا هفتم هجری و به پیروی از سنت عرفان دعایی شیعی و با هدف راهبری شیعیان در قرب به حق، نگاشته شده است. مؤلف با بهره گرفتن از مآخذ معتبر شیعی، مجموعه حاضر را در اعمال سالیانه عبادی فراهم آورده و به تناسب، برای ایام هفته، ماه های سال و دعاهای سالانه و همچنین تعقیبات نماز و آداب رمضان و نمازهای مستحبی و احیانا واجب، همانند نماز کسوف و جز آن، احکام و دعاهای وارد شده را نقل کرده است.

وی در هر بخش، افزون بر دعاها، توضیحاتی را به زبان فارسی نوشته و آن را در پنج قسم قرار داده است: قسمت نخست، در اورادی است که در شبانه روز خوانده می شود. قسم دوم، اورادی است برای ایام هفته. قسم سوم، اورادی است برای هر ماه و قسم چهارم، در دعاهای سال است و قسم پنجم، دعاهای مربوط به حادثه هاست.

مصحح، طی مقدمه ای به ادب دعای شیعی در دوره های گوناگون اشاره کرده و ادب دعای شیعی را به چند دوره تقسیم کرده است: از امامان معصوم تا زمان شیخ طوسی؛ از شیخ طوسی تا ابن طاووس؛ از ابن طاووس تا کفعمی و از کفعمی تا شیخ عباس قمی.

در این مقدمه تمام آثار تألیفی شیعه در باره دعا با شناسه مختصری از مؤلف و تاریخ تألیف در هر دوره سیاهه نگاری شده است.