تحلیل جامعه شناختی موانع پایداری حکومت علوی با تأکید بر نهج البلاغه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : زهرا حقی

سال 1397 / شماره پیاپی 16 / صفحه 81-101

چکیده :

حضرت علی علیه السلام ربع قرن پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در پی قتل عثمان و اقبال گسترده مردم به خلافت رسیدند و با پذیرش حکومت، به اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند؛‏ هدف ایشان؛ بازسازی جامعه و برگرداندن آن به جامعۀ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله ، همچنین احیای سنت‏ ها و از بین‏ بردن بدعت‏ های ایجاد شده توسط خلفای پیشین و نیز زدودن انحراف ها در زمینه های مختلف حکومتی بود؛ اما در مسیر اجرای برنامه‏ ها، موانع بسیاری پرداختن به این طرح ها را سخت کرد؛ این نوشتار می‌کوشد با توجه به سخنان امام علی علیه السلام در نهج ‏البلاغه، موانعی مختلف اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و سیاسی را که موجب محقق نشدن اهداف متعالی آن حضرت گردید، شناسایی، تحلیل و تبیین نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :حکومت علوی، تحلیل جامعه‏ شناختی، موانع پایداری حکومت