بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین در حوزه تعیین مصداق با موضوع امام مهدی عج

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سمیرا قلی‌یی
پديدآورنده : سید قاسم حسینی

سال 1397 / شماره پیاپی 17 / صفحه 147-167

چکیده :

کتاب «کمال ‏الدین و تمام‏ النعمة» نگاشته شیخ صدوق (311-381 ق) از کتاب‏ های معتبر و متقدم در نقل روایات مهدویت محسوب می‏ شود؛ پژوهش حاضر به مصداق‏ یابی روایات تفسیری مهدویت در این کتاب پرداخته است؛ دستاورد این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، نشانگر آن است که گونه های روایات تفسیری کمال ‏الدین در حوزه تعیین مصداق، به گونه های مختلف قابل تقسیم است، گونه اول، روایاتی است که امام عصرعج با سایر معصومان علیهم السلام در مصداق مشترک است؛ گونه دوم، روایاتی است که مصداق «غیب» را امام مهدی عج و اصحاب ایشان می داند و گونه سوم، روایاتی است که مصداق «بقیه الله» به‏ صورت مصداق عینی بر امام عصر عج و ظهور ایشان متعین می داند و بخش دیگر روایاتی است که نفخ صور با ظهور را مصداق باطنی روایات تفسیری کمال ‏الدین در حوزه مهدویت می داند؛ بنابراین در این کتاب چهار گونه روایات تفسیری در حوزه تعیین مصداق بازشناسی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :شیخ صدوق ، غیبت ، ظهور ، کمال الدین ، روایات تفسیری