عنوان کتاب : فهرس أسانید بصائر الدرجات
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : دستنویس
ناشر : دستنویس
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

فهرس أسانید بصائر الدرجات

این فهرست، مشتمل بر اسناد و طُرُق راویان موجود در سندهای بصائر الدرجات محمّد بن حسن بن فروخ (صفّار) است که بر اساس ترتیب الفبایی اسامی مروی عنه ها تنظیم شده و به همراه نشانی صفحه بصائر الدرجات، ارائه شده اند.

اسناد، شامل نام راویان سند تا معصوم(ع) است.

در موارد لزوم، مؤلّف تعلیقاتی را در مورد اسناد احادیث، بیان داشته است.

مؤلّف با مراجعه به نسخه های خطّی موجود، نسخه بدل ها، زیادی و نقصان راویان یا تعابیر وارد شده در سند را مشخّص کرده است. همچنین در مواردی اقدام به تصحیح اسناد این کتاب نموده است.

نسخه دستنویس و عکس های آن، موجود است.