احادیث داستانی خوب همسرداری نوعی صدقه

پیامبر(ص) به شخصی که نه روزه گرفته بود و نه به فقیری اطعام کرده بود، سفارش کرد که به خانواده اش بخوبی رسیدگی کند چرا که این کار نوعی صدقه است.

الإمام الصادق(ع):

قالَ رَسولُ اللّهِ(ص) لِرَجُلٍ: أصبَحتَ صائِما؟ قالَ: لا، قالَ: فَأَطعَمتَ مِسکینا؟ قالَ: لا، قالَ: فَارجِع إلی أهلِک فَإِنَّهُ مِنک عَلَیهِم صَدَقَةٌ.[۱]

امام صادق(ع):

پیامبر خدا(ص) به مردی فرمود: «روزه داری؟».

گفت: نه.

فرمود: «بینوایی را اطعام کرده ای؟».

گفت: نه.

فرمود: «پس به سوی خانواده ات باز گرد که این کار تو، برای آنان صدقه است».


[۱]. الکافی: ج ۵ ص ۴۹۵ ح ۲، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۳ ص ۴۷۰.